nieuws

Ruimte.nl

bouwbreed

Geef mij de ruimte is de titel van een boek ‘voor de opgroeiende jeugd’. Het gaat over een meisje van vijftien. Groeistuipen en grillen dus. Het is ook de titel van een Internet-enquete met behulp waarvan minister Pronk de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening gaat schrijven. Heus waar. En ze gaan ook allemaal mensen bellen die mogen zeggen hoe ze het hebben willen en dat komt ook allemaal in de Nota. Mieters he?

Waar moet ruimte voor wonen komen: in steden, dorpen, landelijk gebied of op het water?

Iedereen door elkaar of soort bij soort? In wolkenkrabbers of onder de grond, boven de snelweg of in leegkomende stallen? Moet de bedrijvigheid in de steden

komen of in dorpen?

Het is een ratjetoe aan kinderlijke vragen. Net als in de puberteit lopen moralisme en feitelijkheid vrijelijk door elkaar. Daardoor is het vreemd kiezen op de vraag wat we vinden van de plannen om water meer ruimte te geven: naast het moralistische ‘uitstekend’ en ‘slecht’, staan de feitelijke beoordelingen ‘noodzakelijk’ en ‘niet nodig’.

Bij de vraag hoe het met de mobiliteit verder moet, kan de Internetter niet kiezen voor minder mobiliteit. Wie meer openbaar vervoer wil kan alleen een variant aanstrepen waarbij meer wegen worden aangelegd. Groei zal er hoe dan ook zijn.

De toelichting bij de enquete stelt dat de druk op de ruimte toeneemt. Oplossingen moeten worden gezocht in efficienter grondgebruik, meer functies tegelijk op een plek, of de bestemming van een plek veranderen. De keuze dat je ook grenzen aan de groei kunt stellen, komt niet aan de orde.

Tom Maas

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels