nieuws

Raad van State kraakt exportbeleid afval

bouwbreed Premium

De woordvoerders van minister Pronk konden de Raad van State er maar moeilijk van overtuigen dat het terecht was dat hun baas in 1998 plotseling een uitvoerverbod voor vliegas naar Duitsland had uitgevaardigd.

Naar het inzicht van Pronk ging het om definitieve verwijdering van afvalstoffen en niet om een nuttig hergebruik daarvan. Volgens het Europese afvalverdrag EVOA mag een afvalstof niet worden uitgevoerd als die dan definitief gestort dreigt te worden.

Het verbod trof onder meer de Afvalsturing in Tilburg, de Afvalverbrandingsinstallatie van AZN NV in Moerdijk en Slibverwerking Noord-Brabant (SBN) in Moerdijk. Gisteren behandelde de Raad van State de beroepszaken van AZN- en SBN tegen het uitvoerverbod, de uitspraak volgt later.

De staatsraden R. Lauwaars en J. Donner toonden zich zeer kritisch over het wat zwalkende beleid van Pronk. Op de vraag waarom VROM in november 1998 het beleid opeens wijzigde, kreeg de staatsraad een weinig bevredigend antwoord. De woordvoerder van Pronk wees erop dat uit het VPRO programma Lopende Zaken bleek dat de vliegas in de mijnen werd gestort. Maar wat er nu precies in het tv-programma werd aangetoond, kon de woordvoerder niet zeggen.

Reageer op dit artikel