nieuws

PvdA-fractie vreest uitholling structuurfonds

bouwbreed Premium

Met twee amendementen probeert de PvdA-Tweede-Kamerfractie te voorkomen dat het Fonds Economische Structuurversterking (FES) anders wordt opgezet, zoals de ministers Zalm en Jorritsma in een wetsvoorstel beogen. De partij is bang dat met de voorgestelde wijziging de investeringsruimte van grote projecten in gevaar komt.

De ministers Zalm (Financiën) en Jorritsma (Economische Zaken) willen het FES-fonds niet meer vullen met meevallers en aardgasbaten, maar deze gelden gebruiken voor aflossing van de staatsschuld en de vrijkomende rente bestemmen voor het FES. Op die manier is het fonds verzekerd van constante geldstroom op de lange termijn. Via het FES- fonds worden grote projecten als Betuwelijn en HSL gefinancierd. Het doel is belangrijke investeringen voor de Nederlandse economie zeker te stellen door een vast percentage van de aardgasbaten voor het fonds te bestemmen en te voorkomen dat meevallers verdwijnen naar bijvoorbeeld extra kosten in het onderwijs of de zorgsector. De PvdA ziet echter niets in de voorgestelde wijziging. “Nu al is er geen geld voor de HSL- Oost en de Zuiderzeelijn. Projecten die we allemaal belangrijk vinden. Het is echt een fundamenteel verschil of je werkt met een fonds gevuld met miljarden of slechts kan beschikken over enkele honderden miljoenen per jaar”, vindt Kamerlid Bos. De fractie zal vanmiddag twee amendementen met deze strekking indienen. Bos bestrijdt dat de wijziging van het FES onderdeel uitmaakt van het regeerakkoord en vindt dat de wet op zich mag worden beoordeeld. Iets waar de VVD-ministers het volstrekt niet mee eens zijn. Vooralsnog staat de fractie alleen en wordt zij niet gesteund door de andere regeringsfracties in de Kamer. CDA-lid Leers geeft aan dat de partij in een lastig parket zit. Hij ziet de voordelen van de wetswijziging, maar voelt ook wel wat voor tweespalt in de coalitie. Vandaag zal de fractie over een standpunt vergaderen. Donderdag komt de wet in stemming.

Reageer op dit artikel