nieuws

Pronk wil meer invloed op bestemmingsplannen

bouwbreed Premium

De rijksoverheid moet volgens minister Pronk (Ruimtelijke Ordening) meer invloed krijgen op bestemmingsplannen van gemeenten.

De bewindsman wil ze dwingen de plannen rechtstreeks aan te passen aan belangrijke wensen van de overheid, zoals een verbod op het bouwen in het winterbed van grote rivieren of strengere regels voor de intensieve veehouderij. Pronk schrijft dit in een discussiestuk dat vooruitloopt op de herziening van de Wet op de ruimtelijke ordening. Die wet is nu een lappendeken en moet er heel anders gaan uitzien, heeft Pronk meerdere malen laten weten. Als een wens van de rijksoverheid het gemeentelijk beleid doorkruist, wil Pronk de schade vergoeden. Weigert een gemeente of provincie het rijksbeleid over te nemen in het bestemmings- of streekplan, dan moet dit volgens Pronk buiten werking worden gesteld. De minister vindt ook dat gemeenten meer werk moeten maken van hun bestemmingsplannen. Ze moeten voortaan voor het hele gemeentelijke grondgebied worden gemaakt en steeds worden geactualiseerd. Provincies krijgen, wat Pronk betreft, meer te zeggen. Het is de bedoeling dat het kabinet zich vrijdag over de notitie buigt. Pronk wil de herziene wet in het najaar van 2001 naar de Tweede Kamer sturen. Eerst volgt nog een debat over de discussienota.

Reageer op dit artikel