nieuws

Pictogram verklaart leiding legionellavrij

bouwbreed

Beheerders van zwembaden en sauna’s, zorginstellingen en ziekenhuizen kunnen met een pictogram duidelijk maken dat ze niet lichtvaardig denken over legionellabesmetting. Kiwa Certificatie en Keuringen in Rijswijk verleent voor goed ontworpen en adequaat beheerde installaties de aspectenverklaring ‘legionella-veilig’. Dat bleek gisteren op de VSK-beurs in de Utrechtse Jaarbeurs.

De verklaring geeft aan dat de installaties goed zijn aangelegd, ze technisch in orde zijn bevonden en zodanig worden beheerd dat de besmettingskans uitermate klein blijft. Kiwa zal de afgegeven verklaringen geregeld in een overzicht publiceren.

Kiwa toetst aan de hand van de beoordelingsrichtlijn AV/01. De Vewin-werkgroep Beveiliging Toestellen loopt de bevindingen vervolgens nog eens na. Deze commissie bekijkt of de maatregelen overeenkomen met de beoordelingsrichtlijn.

Een door Sterlab erkend waterlaboratorium onderzoekt de watermonsters uit de installatie. Na goedkeuring sluiten Kiwa en aanvrager een overeenkomst. Waarna de laatste het Kiwa-merk en het pictogram ‘legionella-veilig’ mag voeren. Kiwa controleert met enige regelmaat of de installatie ook aan de eisen blijft voldoen.

Raming

De kosten van een toelatingsonderzoek hangen af van de uitvoering, de plaats van de installatie en het aantal te onderzoeken watermonsters. Kiwa maakt vooraf een raming en factureert op basis van een nacalculatie. De aanvrager moet jaarlijks bijdragen aan het onderhoud van het certificaat en voor de periodieke inspecties. Bedrijven mogen het Kiwa-merk alleen voeren wanneer het verband houdt met de installatie uit de verklaring. Met een aanvraag is doorgaans zo’n twee maanden gemoeid.

Handleiding

Het ISSO, dat staat voor Instituut voor Studie en Stimulering van Onderzoek op het gebied van bouwinstallaties, constateert nog weinig eenduidigheid in het advies dat een stijgend aantal bureaus afgeeft voor de inperking van het legionellagevaar. Ook dat is op de VSK 2000 weer eens bevestigd. Het ISSO bereidt intussen een handleiding voor het uitvoeren van risico-analyses voor. Deze maakt deel uit van de publicatie Tapwater, die in april of mei verschijnt.

Ook de monstername vergt een standaard-aanpak. Nu komt het nog voor dat het ene bureau voor de meting de installatie eerst doorspoelt, terwijl het andere meteen begint. De resultaten kunnen dan ver uiteenlopen.

Reageer op dit artikel