nieuws

NVM hekelt ‘Duivesteijnen in dit land’

bouwbreed Premium

“Gemeenten zijn de grote schuldigen aan de huidige situatie op de woningmarkt. Stelselmatig hebben zij het marktevenwicht verstoord door juist niet te bouwen wat de consument wil. Het is aan de Duivesteijnen van dit land te danken dat de huizenprijzen explosief zijn gestegen en we opgezadeld zitten met woningen die feitelijk niemand wil.”

In de ogen van T. Smit, de algemeen voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM), is de woningmarkt verziekt, met dank aan de lokale overheid. Hij betoogde dit tijdens de perspresentatie van de BouwRai 2000, de bouwbeurs die van 11 tot en met 14 april in Amsterdam wordt gehouden.

Betuttelend

Omdat deze editie van de beurs vooral in het teken staat van de woningconsument, mocht Smit zijn licht laten schijnen over de stand van zaken op de woningmarkt. Het werd echter een schijnwerper, waarbij vooral de betuttelende rol van de overheid in de felle lichtbundel kwam te staan. Het zijn immers volgens Smit de lokale bestuurders geweest die al twintig jaar weigeren “de woningen te bouwen die er niet zijn”.

“Systematisch hebben ze nagelaten een woning te bouwen die de doorstroming op gang brengt, namelijk aan de bovenkant van de markt. Dure huizen, daar is vraag naar, al twee decennia lang. Maar er werd en wordt liever partijpolitiek bedreven door voor de lagere inkomens te bouwen. En nu janken diezelfde gemeentebesturen dat de hogere inkomens de stad uit vluchten.”

Smit zei het gevoel te hebben dat hij op landelijk niveau steeds vaker gelijk krijgt, maar dat, als het er op aan komt, de gemeenteraden toch niet willen bouwen voor de vraag. “En dat is meer dan alleen duur bouwen. Wat nu duur wordt gerealiseerd, kan vaak de kritische toets van de woonconsument niet doorstaan, maar door de gecreëerde schaarste worden ze wel verkocht.”

De NVM-voorzitter moet lachen om de hype die de term consumentgericht bouwen is geworden. “Iedereen heeft er de mond van vol. De consument is ‘in’. Als hij nu ook ‘in’ kwam op de bouwplaats. Maar daarvan zijn we nog ver weg, heel ver weg.”

Seminars

Het thema de woningconsument wordt tijdens de BouwRai op verschillende wijzen belicht, in zowel de seminars als op de beursvloer. Zo besteedt onder andere Almere met de bouwexpositie ‘het (ge)wild wonen’ aandacht aan het begrip consumentgericht bouwen. Ruim 375 exposanten bevolken vier dagen lang zo’n dertigduizend vierkante meter aan tentoonstellingsruimte. Beursmanager Roy Agterbos: “Daarmee zijn we toch weer wat gegroeid. Het is een goede beurs voor de doelgroep, waarbij de opdrachtgever centraal staat.”

Twee jaar geleden kwamen dik 25.000 mensen op de BouwRai af. Een aantal waar ook dit jaar weer op wordt gerekend. “Vooral het uitgebreide seminarprogramma trekt niet alleen mensen aan, maar zorgt tevens voor een hoge kwaliteit van de bezoekersgroep.”

Staatssecretaris Remkes opent de BouwRai op dinsdag 11 april. Parellel aan de beurs wordt traditiegetrouw ook de Intertraffic gehouden. Daarmee is de Rai voor de vijftiende keer dé ontmoetingplaats voor alles wat te maken heeft met ontwerp, beheer en onderhoud van infrastructuur voor verkeer en vervoer.

Kenniscentrum stedelijke vernieuwing

amsterdam – Er komt een kennisinstituut over de aanpak van de stedelijke vernieuwing. Dit Kennis-, Expertise- en Innovatiecentrum, kortweg KEI, wordt op de komende BouwRai 2000 officieel ten doop gehouden.

Het kenniscentrum moet onder andere een databank worden voor iedereen die iets met de stedelijke vernieuwing aan de slag gaat of is. “Het wordt een bundeling van alle vormen van informatie met als doel dat bij de aanpak van de stedelijke vernieuwing niet steeds opnieuw het wiel hoeft te worden uitgevonden”, zegt G. Westerdijk, voorzitter van de initiatiefgroep.

Het KEI heeft jaarlijks 1,6 miljoen gulden te besteden. Dit bedrag wordt door marktpartijen, gemeenten, corporaties en rijksoverheid bijeengebracht. Tijdens de BouwRai worden de directeur en zijn vier medewerkers voorgesteld.

Reageer op dit artikel