nieuws

‘Nuon loopt graag voor de muziek uit’

bouwbreed Premium

Het bedrijf Nuon geldt als een energiegigant. Sinds de fusie vorig jaar tussen de regionale nutsbedrijven Energie Noord West (ENW), EWR, Nuon Gelderland en Gamog is Nuon het grootste elektriciteitsbedrijf van Nederland en met maar liefst 4,7 miljoen klanten zelfs het achtste nutsconcern van Europa.

Het boekjaar 1999 is met een omzet van 8 miljard gulden afgesloten. Het winstcijfer zal hiermee uitkomen op ruim 500 miljoen gulden.

Een aanzienlijke groei ten opzichte van het jaar daarvoor, toen het energiebedrijf een omzet van krap 2,7 miljard draaide en daar een winst van 189 miljoen op boekte. Ongetwijfeld vormt de winst van 275 miljoen gulden door de verkoop van het 49-procentsaandeel in het kabelbedrijf UPC een belangrijke basis voor deze forse omzet- en winstgroei. Met de verkoop deed Nuon wel een flinke stap terug in het aanbieden van kabeltelevisie. Overigens bezit het bedrijf nog wel 10 procent in het beursgenoteerde kabelexploitant UCP.

Hiermee is het overigens het eerste nutsbedrijf met aandelen in een beursgenoteerde onderneming. Maar dat is niet geheel vreemd voor het bedrijf dat niet geprivatiseerd is maar, wat zo mooi heet, geliberaliseerd is.

Structuur

Nuon heeft de structuur van een nv met een Raad van Commissarissen die uit dertien personen bestaat. Zes daarvan zijn afkomstig uit de politiek terwijl zeven commissarissen een onafhankelijke positie hebben. “We lopen graag voor de muziek uit”, zegt Verdeuseldonk over deze samenstelling. De Raad van Commissarissen controleert het door de drie bestuursleden van Nuon uitgestippelde beleid. Bij Nuon zijn zo’n 6600 mensen werkzaam.

De marketing, verkoop en distributie van elektriciteit, gas, warmte en water en de productie daarvan zijn de kerntaken van Nuon.

De onderneming richt zich nu dan ook helemaal op de toekomst van een vrije energiemarkt. Noodzakelijk omdat naar verwachting in 2003 of 2004 consumenten zelf kunnen kiezen bij welke onderneming zij hun voorzieningen afnemen. Nu al kunnen industriële klanten met een fors energieverbruik van minstens tien miljoen kubieke meter gas per jaar, hun eigen leverancier voor gas en elektriciteit kiezen.

Het huidige leveringsgebied van Nuon beslaat Noord-Holland, Friesland, Gelderland, Flevoland en een flink deel van Zuid-Holland. Ook buiten onze landsgrenzen is de onderneming actief. Zo verwierf het onder andere in Amerika een meerderheidsbelang in het Amerikaanse gasbedrijf North Coast Energy. Dit bedrijf is een van de vele kleine gasproducenten in de Verenigde Staten.

Reageer op dit artikel