nieuws

Natuur

bouwbreed

Dat wij voor beestjes als korenwolf en rugstreeppad moeten wijken, stil moeten zijn voor boomleeuwerik en duinpieper – dat klinkt altijd koddig. Grote mensen die inbinden voor een muisje, dat is makkelijk scoren voor wie dat onzin vindt. Elk argument in zo’n strijd is futiel. Wie wil het op zijn geweten hebben dat een vogelrichtlijn ‘het land op slot’ doet, en waarvoor? Voor de brandgans!

U merkt, het zijn de beestennamen die het ‘m doen. Je valt ervoor of niet. Uiteindelijk is het een strijd tussen liefhebbers van poëzie en de rest van de wereld. Wil je wegdromen bij lepelaar, kluut, smelleken of nonnetje? Of kies je voor My Little Pony en Tweety? Wat wil je kinderen influisteren: Space-Invaders, Donkey Kong en Superworm of wespendief, roerdomp, roodkeelduiker?

Het is een intuïtieve keuze voor moderniteit of natuur. Proef haar koosnaampjes op uw tong: goudplevier, zilverreiger, nachtzwaluw. Och mijn woudaapje, mijn lieve ortolaan, welk lot wacht u?

Reageer op dit artikel