nieuws

Metselblokken niet zwaarder dan veertien kilo

bouwbreed

De Hout- en Bouwbond CNV wil graag het A-Blad metselen en lijmen weer op de rails zetten, zoals het AVBB bepleitte (zie Cobouw 1 februari). Maar de bond verbindt daaraan wel de voorwaarde dat de gewichtsnorm van veertien kilo in zo’n A-blad wordt opgenomen.

De Hout- en bouwbond CNV maakt zich, samen met collega-bonden en werkgevers, al jaren sterk voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid. Met succes. De kwaliteit van de arbeid is de laatste jaren inderdaad verbeterd. Er blijft echter nog veel te doen. Dat is niet alleen goed voor hen die al in de bedrijfstak werken, maar ook voor de bedrijfstak zelf. Er is immers een groot tekort aan arbeidskrachten in de bouw. Werkgevers hebben er dus alle baat bij om de arbeidsomstandigheden in de bouw verder te verbeteren en daarmee de aantrekkelijkheid van de bouw te vergroten. Daarom worden er onder meer A-bladen uitgegeven. Die A-bladen doen richtinggevende aanbevelingen voor betere en veiligere arbeidsomstandigheden in de bouw. De afgelopen tijd is veel energie gestoken in het maken van een A-blad metselen en lijmen. De bonden hebben daarbij ingestoken op een gewicht van zes kilo voor de te verwerken blokken. Dit bleek echter niet haalbaar te zijn. Daarom zijn wij in een later stadium akkoord gegaan met een gewicht van veertien kilo. Maar nadat de werkgroep voor het A- blad metselen en lijmen, waarin zowel werkgevers als de bonden zitting hadden, unaniem akkoord ging met het ontwerp A-blad trok het AVBB zich in het laatste stadium terug. Hierdoor zou het ingevoerde A-blad niet meer het draagvlak krijgen wat het zou moeten hebben. Het A-blad metselen en lijmen verdween daarom in de ijskast. Dat is heel jammer omdat er door alle partijen veel werk voor is verricht. Het A-blad had een grote bijdrage kunnen leveren aan een verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw. In de ingezonden brief stelt het AVBB onder meer dat opdrachtgevers en architecten mogelijk niet met de kleinere blokken zouden willen werken. Ik heb daar grote twijfels over. Ik herinner me de invoering van de zakken met cement van vijfentwintig in plaats van vijftig kilo Op dit moment kan niemand zich meer voorstellen dat mensen nog met zakken van vijftig kilo sjouwen, toch werd ook toen het argument gebruikt, dat de producenten geen zakken met vijfentwintig kilo zouden willen maken. Ik ben ervan overtuigd dat het slechts een kwestie van gewenning is. Wat de markt vraagt, levert de producent. Dit geldt ongetwijfeld ook voor de blokken van veertien kilo. Een ander argument van het AVBB, dat er mogelijk concurrerende import uit omliggende landen zal gaan plaatsvinden, is evenmin steekhoudend. Wanneer de architecten en opdrachtgevers het belang inzien van goede arbeidsomstandigheden in de bouw, zullen zij ook de noodzaak zien van het invoeren van het gebruik van veertien kilo-blokken en deze in hun ontwerpen meenemen. Het AVBB wijst er ook op dat wanden die bestaan uit een groot aantal kleinere blokken sneller kromtrekken. Maar is dat nu echt zo? Het is toch een kwestie van goed vakmanschap om een rechte muur neer te zetten? Hebben werkgevers dan zo weinig vertrouwen in hun werknemers? Als dit werkelijk een probleem is, dan zullen we er door middel van scholing iets aan moeten doen. Maar het mag geen reden zijn om blokken van veertien kilo af te wijzen. De Hout- en Bouwbond CNV is zeker bereid om het gesprek over de invoering van het A-blad weer aan te gaan. We houden daarbij wel vast aan de invoering van blokken van veertien kilo. Die blokken zijn immers al een compromis, omdat blokken van zes kilo niet haalbaar bleken. Een verdere verbetering van de arbeidsomstandigheden in de bouw is volgens ons onontbeerlijk om het imago van de bouw verder te versterken. Alleen zo slagen we erin de bouw in de toekomst nog aantrekkelijker te maken.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels