nieuws

Materieelbeurs Zaragoza voor Spaanse groeimarkt

bouwbreed

In een sterk groeiende Spaanse markt van bouw- en grondverzetmachines wordt van 16 tot en met 20 februari voor de elfde maal de SMOPYC gehouden. Dat is dé grote internationale expositie van machines voor grondverzet, bouw en publieke werken in Spanje. Plaats van handeling is het tentoonstellingscomplex Feria de Zaragoza.

Achterblijvers in de Spaanse markt zijn de dumpers. In 1997 nog verdubbelde het aantal verkochte dumpers ten opzichte van 1996 naar 272 stuks maar vorig jaar werd een verlies van 35 stuks ofwel ruim 12 procent geteld. Het aantal in 1998 verkochte graafmachines was 1360 stuks, een stijging ten opzichte van het voorafgaande jaar van liefst ruim 43 procent. Uitschieter in die categorie waren de rupsladers: er werden er twee maal zoveel verkocht als in 1998. Ook de graders (68 stuks, plus 70 procent) deden het goed. Uit de marktanalyse van het ministerie van Publieke Werken blijkt dat de markt nog steeds groeit. Werden in 1998 bijna 6000 machines verkocht, verwacht wordt dat het er dit jaar ten minste 7000 zullen zijn. De belangrijkste redenen zijn het sterk toegenomen aantal aanbestede publieke werken en de fors toegenomen bouw van industriële complexen.

Mobiele kranen

Het aantal hydraulische graafmachines kwam in de buurt van het aantal van het absolute recordjaar 1990, toen ruim 1600 machines werden verkocht, tegen ruim 1300 vorig jaar. Voor het eerst werden meer mobiele kranen op banden dan op rupsen verkocht. Dat komt waarschijnlijk, omdat bandenkranen gemakkelijker te vervoeren zijn en op de bouwplaats mobieler zijn. Spanje heeft ook de minigravers ontdekt: een ongekend aantal 1461 stuks wisselde van eigenaar, een stijging van 61 procent. Hetzelfde verhaal geldt voor de spreidmachines (bijna tweeduizend stuks, plus 65 procent) en walsen (plus 85 procent). Een belangrijk element van de spectaculaire groei is volgens het ministerie van Publieke Werken de hulp van de EG voor infrastructurele werken. Daarnaast zijn de lage rente, lage inflatie en overheidsinvesteringen van invloed op de ‘boom’ in de Spaanse bouwmachinesector.

Wegen

In 1999 is in Spanje in totaal bijna ruim 26 miljard gulden, geïnvesteerd in zeventien uitgebreide regionale programma’s. Van dat bedrag ging ruim 40 procent naar de aanleg van wegen, ruim 37 procent naar de aanleg van spoorwegen en ruim 10 procent naar huizenbouw. Spanje gaat nog veel meer in wegen investeren, zowel in de publieke sector als in particuliere tolwegen. Het zou in totaal om 13.000 kilometer gaan. In de spoorwegen wordt dit jaar meer dan 1,8 miljard gulden geïnvesteeerd in de hogesnelheidslijn Madrid-Zaragoza-Barcelona-Franse grens.

Reageer op dit artikel