nieuws

Mario’s ruime blikveld

bouwbreed

Onder de kop ‘Duivesteijns vuile handen’ mocht Cobouw-redacteur Mario Silvester in zijn Terzijde even heel diep gaan. Op geheel eigen wijze beschreef hij zijn perceptie over mijn visie en het handelen van ondergetekende over een periode van 25 jaar op het terrein van de volkshuisvesting en de ruimtelijke ordening.

De wijze waarop hij dit doet, en vooral de stelligheid ervan, pretendeert een grote kennis van mijn geschiedenis, mijn denkbeelden en suggereert een weloverwogen kijk op het handelen. Het bezonken oordeel is echter eerder een litanie waaraan de onderbouwing vooral uitblinkt door de vele superlatieven. Normaal gesproken heb ik een voorkeur om op kritiek inhoudelijk te reageren. Maar in dit geval geloof in dat ik deze Terzijde meer op waarde schat door te volstaan met de constatering dat ik mij in Mario’s ruime blik niet herken. Laat onverlet dat ik in de toekomst graag gebruik maak van uw opinie-pagina dan wel open sta om elk debat aan te gaan.

Adri Duivesteijn, Tweede Kamerlid voor de PvdA, Den Haag

Reageer op dit artikel