nieuws

Landelijke discussie over ruimtelijke ordening begint

bouwbreed

Het poldermodel bereikt maandag zijn hoogtepunt. Dan wordt iedereen in de gelegenheid gesteld om onder meer via Internet zijn mening te geven over de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening.

Op 21 februari gaat de landelijke discussie “Geef mij de ruimte” van start. Minister Pronk van VROM zal in de discussie, die wordt georganiseerd door het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) en de Stichting Agora Europa, zoveel mogelijk individuele burgers in de gelegenheid stellen hun mening te geven over de inrichting van Nederland. De minister en zo’n veertig Statenleden van de verschillende provincies zullen dit doen door willekeurige mensen te bellen en naar hun mening te vragen.

Het gaat daarbij om een door het IPP van tevoren geselecteerde groep van tweeduizend mensen. Die hebben al een brief ontvangen dat zij een telefoontje kunnen verwachten op maandagavond.

Tijdens publieke discussies op verschillende plaatsen door het land zullen burgers, regionale politici en maatschappelijke organisaties de uitkomsten van de enquêtes bespreken. Dat zal dan uiteindelijk per landsdeel leiden tot een burgeradvies.

Vanaf die maandag kan ook op de speciale website www.geefmijderuimte.nl een enquête worden ingevuld, de Opiniewijzer. Deze Opiniewijzer gaat over de ruimtelijke uitwerking van de verschillende wensen ten aanzien van wonen, werken en recreëren. De enquête is ook aan te vragen bij het IPP.

Reageer op dit artikel