nieuws

Jonge boeren willen rem op grondprijs

bouwbreed

Jonge boeren accepteren niet dat de grondprijzen ongeremd blijven stijgen. De gemiddelde prijs van 70.000 gulden per hectare staat volgens hen niet in verhouding tot het rendement van de agrarische sector.

Daardoor komen bedrijfsovername en vernieuwing door jonge ondernemers in gevaar. Dit stelt het Nederlands Agrarische Jongeren Kontakt in een voorstel voor grondprijsbeheersing. De NAJK bepleit een actief grondbeleid door de overheid. De voorkeur gaat naar een bouwheffing in het landelijk gebied. Projectontwikkelaars hebben dan minder belangstelling voor open grond en meer voor stedelijke bebouwing.

Reageer op dit artikel