nieuws

Ir. A. van Aggelen is aangetreden als directeur van Certificatiebureau Nederland in Barendrecht. Het bureau richt zich op bedrijven in onder andere de bouwnijverheid en ingenieurs- en adviesbureaus.

bouwbreed

Per 1 maart is F. Tielrooij benoemd tot directeur van de Regio Randstad, het samenwerkingsverband van de vier Randstadprovincies. Hij volgt drs. G. Beukema op, die directeur wordt van het Interprovinciaal Overleg. Tielrooij (57) was tot 1999 gedeputeerde voor de VVD in de provincie Noord-Holland en onder meer belast met de portefeuille ruimtelijke ordening. Momenteel is hij onder andere voorzitter van de rijkscommissie die een advies voorbereidt over het waterbeheer in de 21ste eeuw.

Na 34 jaar actief te zijn geweest in de import en distributie van grondverzet- en wegenbouwmachines is F.J. Zeevenhooven teruggetreden als algemeen directeur van JCB in de Benelux. Tot zijn opvolgers zijn A.J. Krug benoemd voor JC Bamford NV in Waardenburg en R. Wetzels voor JCB-Belgium NV in Aarschot. Zeevenhooven blijft dit jaar als adviseur aan het bedrijf verbonden.

– Secretaris-generaal R. den Dunnen vertrekt komende zomer bij het ministerie van VROM. Hij gaat met de vut. Den Dunnen kwam in 1990 naar het ministerie, waar hij directeur-generaal werd van de Rijks Planologische Dienst. In 1991 werd hij secretaris-generaal.

Reageer op dit artikel