nieuws

Inventarisatie zware milieucriminaliteit

bouwbreed

Het nieuw opgerichte Milieu Inlichtingen en Opsporingsteam (MIOT) inventariseert de aanpak van (zware) milieucriminaliteit. Dit is een initiatief van de ministers Pronk van VROM en Korthals van Justitie.

In het MIOT zitten 25 medewerkers van het ministerie van VROM met expertise op juridisch, milieuhygiënisch, recherchetactisch, financieel-administratief en accountancygebied. Het team houdt toezicht, voert (strafrechtelijk) opsporingsonderzoek uit naar ernstige milieuovertredingen en fungeert als vliegende brigade bij incidenten.

Het MIOT zal – zeker waar het om opsporing gaat – nauw samenwerken met de nog op te richten Landelijke Milieugroep (LMG). Het team is voorlopig tijdelijk van aard. Zijn taken worden na ongeveer twee jaar meegenomen in de voorgenomen integratie van de VROM-inspecties.

Reageer op dit artikel