nieuws

Installatiebedrijven moeten meer doen met minder mensen

bouwbreed Premium

Installatiebedrijven lopen door het huidige personeelstekort kansen mis. Directies moeten nagaan hoe ze met een beperkt aantal mensen een groeiende orderportefeuille aankunnen. Directeur ir. A. van der Ent van Kropman Installatietechniek uit Nijmegen denkt in dit verband aan een vergaande innovatie.

In zijn visie moet (zeer) vroegtijdige promotie van technische beroepen de interesse voor zulke banen, dus ook voor de bedrijfstak installatietechniek, vergroten. Sinds 1985 verviervoudigde Kropman. De afgelopen vijf jaar verdubbelde de omzet van het momenteel ruim achthonderd medewerkers tellende bedrijf. Die beliep vorig jaar 210 miljoen gulden. De groei over 1999 bedroeg zo’n 15 procent.

Inleners

Tot nog toe kon het bedrijf de voor personeelsvraag redelijk uit de voeten met inleners. Van der Ent noemt vooral de ervaring met de oudere inleners goed. De vraag naar deze vaklieden is inmiddels zo groot, dat “de kwaliteit uit de markt is”. “Dat is temeer lastig omdat wij niet de enige zijn die vakmensen zoeken. We proberen al geruime tijd hbo’ers te interesseren voor het bedrijf. We wijzen er daarbij op dat we aan de bovenkant van de markt zitten en vooral systemen en totaaloplossingen ontwikkelen.” Klanten vragen daar steeds meer om. Dat vereist niet alleen kennis van elektra maar ook van warmte, meet- en regeltechniek, programmatuur en data- en telecommunicatie. Kropman biedt voor zo’n totaaloplossing een comfortcontract aan, inclusief energie. De klant kan de rekening via de energienota voldoen. Op die manier ontstaan er ook mogelijkheden om een investering over een aantal jaren te spreiden. De afnemer kan zo zonder ingrijpende financiële gevolgen een betere installatie bestellen. Vooralsnog blijft de klant eigenaar van het systeem. Andere bedrijven bieden op beperkte schaal al wel een installatie aan volgens een leaseconstructie. Vorig jaar nam het energiebedrijf Nuon 35 procent van de aandelen Kropman over. De Nijmeegse installateur behoudt de volledige zeggenschap. “We doen ook zaken met andere energiebedrijven”, licht Van der Ent toe. Hij beschouwt het minderheidsbelang als een bevestiging van Kropmans positie. Het bedrijf kan zich op die manier op een breder gebied presenteren. Deze constructie moet ook voor kruisbestuivingen zorgen. Met het energiebedrijf kan de installateur bijvoorbeeld al vroegtijdig voorstellen doen voor een efficiënt energieverbruik. De samenwerking met Nuon moet ook de interesse voor totaalcontracten bevorderen.

Projectmanagement

Systeemtechnologie verkopen vereist expertise in projectmanagement. Van der Ent noemt dat zijn belangrijkste activiteit. Projectmanagement komt evenwel weinig aan de orde in het technisch onderwijs. “Zo af en toe biedt een cursusbedrijf iets dergelijks aan, maar een installateur die het goed wil doen, ontkomt er niet aan het zelf op te pakken. Projectmanagement gaat namelijk verder dan snappen hoe het in elkaar zit. Je moet het oefenen en toepassen; aspecten waarop cursusprogramma’s niet echt ingaan.” Kropman draagt die kennis zelf over. Een voorbeeld van projectbeheer biedt de doorlopende bemeting van installaties van grote gebouwen, waarvoor de Nijmeegse onderneming intussen zo’n tweehonderd contracten afsloot. De metingen geven uitsluitsel over het comfort en het bijbehorende energieverbruik en wijzen op eventuele storingen. De meetresultaten van de afzonderlijke gebouwen worden via een centrale computer elders gevolgd. De desbetreffende beheerder krijgt via de eigen pc ook de gegevens van zijn gebouw aangeleverd. Kropman ontwikkelde voor deze meetwijze zelf een systeem. “De handel biedt geen programma’s voor de gebouwde omgeving”, zegt Van der Ent. “Die moet je zelf samenstellen.” Doorlopende bemeting vergroot eveneens de grondslag voor prestatiecontracten. De installateur garandeert er de beschikbaarheid van systemen mee. Overleg tussen de afdelingen onderhoud en ontwikkeling verkleint de kans op storingen. Zo ontstaat een continu leerproces dat het personeel ‘boeit en bindt’.

Reageer op dit artikel