nieuws

Hypotheekgarantie nu ook in Rotterdam

bouwbreed

De eerste Rotterdamse Nationale Hypotheek Garantie is gisteren op feestelijke wijze uitgereikt. Rotterdam is sinds het begin van het jaar aangesloten bij de NHG.

De stad verwacht de komende jaren een toenemend eigen-woningbezit. Dat is onder meer een gevolg van de verkoop van huurwoningen door woningcorporaties. Wethouder Meijer hoopt dat de NHG ertoe bij zal dragen dat banken gemakkelijker over de streep worden getrokken bij financiering van huizen in de oude wijken.

De garantie biedt namelijk op twee manieren bescherming: enerzijds is het een toets of de koper aan de financiële consequenties van een koopwoning kan voldoen, anderzijds is het een verzekering bij onvoorziene omstandigheden die dwingen tot de verkoop van het onderliggende pand. Juist die twee beschermingsregels zijn van groot belang voor de kwetsbare groep met lagere inkomens, aldus Meijer. De wethouders schat dat er jaarlijks ongeveer tweeduizend huishoudens gebruik zullen maken van de NHG.

Reageer op dit artikel