nieuws

‘Huizen verkopen beter dan slopen’

bouwbreed

Tweede-Kamerlid voor de PvdA Duivesteijn schrikt van de schaal waarop corporatiedirecteuren en wethouders in naoorlogse wijken over sloop nadenken. Hij zou graag zien dat corporaties een miljoen huizen aan huurders verkopen. “De levenscyclus van onroerend goed krijgt dan een andere betekenis.”

Aedes-directeur Van Leeuwen reageert enigszins verbijsterd op de denkbeelden die het Kamerlid ontvouwt. “De Trabantjes die eigenlijk de weg af moeten, verkopen we nog een keer aan particulieren? Met koopsubsidie zullen ze daar financieel niet op achteruitgaan. Maar over tien jaar zal het gros constateren: ‘Wat heb ik toch eigenlijk een kippenhok’. Lekker makkelijk voor de corporaties, want wij zijn van alle risico’s af.”

Twee kopstukken uit de volkshuisvesting zitten soms gebroederlijk naast elkaar, dan weer als kemphanen tegenover elkaar.

Cobouw hield en dubbelinterview over sloop, koop en de vraag in hoeverre een corporatie mag opereren als een ‘gewoon’ vastgoedbedrijf.

Amsterdam slopen

“Als je alle te kleine huizen afschrijft, kun je driekwart van Amsterdam slopen”, constateert Duivesteijn. De PvdA’er geeft direct toe dat er soms geen andere oplossing rest dan slopen.

Wel is hij van mening dat corporaties veel te gemakkelijk kiezen voor slopen en daarbij niet het belang van de bewoner voorop stellen, maar vooral financiële afwegingen maken. “Een eigenaar-bewoner maakt heel andere afwegingen en legt andere prioriteiten bij de aanpak van een wijk.”

In de ogen van Van Leeuwen is dat een wel erg goedkope oplossing, omdat bij individueel belang altijd het nimby-principe (not in my backyard) overheerst. “Het is altijd korte-termijnbelang en eigen portemonnee. Consumentenbelangen vallen niet automatisch samen met het lange-termijnbelang van wonen.”

Verkoop de helft van de Haagse Schilderswijk aan de bewoners en alle omstandigheden in de wijk verbeteren, is de stellige overtuiging van Duivesteijn. Volgens hem verandert dan het gedrag van de bewoners en groeit de verantwoordelijkheid voor de woning. Van Leeuwen bestrijdt dat niet, maar tekent wel aan dat het nog niet in de praktijk is bewezen.

“Ik ken genoeg situaties waarin bewoners met de rug naar de wijk staan en dan maakt het niet uit of dat eigenaars of huurders zijn. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat kopers een grotere betrokkenheid hebben bij een wijk dan huurders.”

De corporaties verkopen jaarlijks zo’n 25.000 huizen. Dat aantal zal in de loop van de jaren verdubbelen, denkt Van Leeuwen. Duivesteijn vindt dat de woningbouwverenigingen een miljoen huizen moeten verkopen. “Met nog anderhalf miljoen huizen in beheer, kun je je concentreren op de mensen die het echt nodig hebben en met de verkoop krijg je een kapitaal vrij om daarvoor te investeren.”

Op pagina 3: ‘Publieke taak’ drijft Aedes en PvdA uiteen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels