nieuws

Houten damwand voorkomt krib in de waal

bouwbreed Premium

Het slaan van een houten damwand moet voorkomen dat een krib in de Waal bij Oosterhout haar functie verliest voordat zij kan worden hersteld. Kribben zijn bedoeld om het water in het midden van de rivier te houden. Door de stroming blijft de vaargeul dan op diepte. Een deel van het water baant zich nu echter een weg tussen de krib en het land. Een deel van de krib is weggeslagen, waardoor zij ‘achterloops’ is geworden. Volgens een artikel in Otar (maandblad voor wegen- en waterbouw) nummer 2, is het herstel van de krib een tijdrovende en kostbare zaak. De bodem van de rivier bestaat uit zwaar verontreinigd slib, dat niet zomaar in beweging mag worden gebracht. Door het slaan van houten damwanden bij achterloopse kribben kan mogelijk veel graafwerk achterwege blijven. Vermijden van deze werkzaamheden zou een grote besparing opleveren.

Otar, Uitg.: Debozet BV, Hoogmade, telefoon: (071) 5012178.

Reageer op dit artikel