nieuws

Helft bouwbedrijven klaagt over oponthoud in verkeer

bouwbreed

den haag – De helft van alle bouwbedrijven ondervindt de gevolgen van de afname van de bereikbaarheid. Bijna een kwart van de ondernemingen onderneemt ook inderdaad actie om de gevolgen van de verminderde bereikbaarheid te ondervangen.

Het rapport ‘Ondernemen in de Industrie 2000’ van onderzoeksbureau EIM meldt dat verhuizen naar een andere locatie, soms tot ver buiten de Randstad, voor sommige bedrijven (in de industrie) zo langzamerhand het enige alternatief vormt.

Het rapport signaleert tien trends, die alle in meerdere of mindere mate de bouwnijverheid en andere industrietakken beinvloeden. De afname van de bereikbaarheid door congestie van de wegen is er daar een van.

Een andere trend is de krapte op de arbeidsmarkt. Vergeleken met de andere sectoren (particulier bedrijfsleven, industrie, detailhandel, groothandel en diensten) heeft de bouw daarvan samen met de groothandel het meeste last. Meer dan de helft van alle bedrijven zegt de effecten van de krapte te ondervinden.

Steeds meer staat in het bedrijfsleven de klant centraal. Als gevolg daarvan signaleert het EIM de opkomst van certificerings- en kwaliteitskeurmerken. De bouwnijverheid loopt in deze trend voorop: maar liefst 44 procent van de bedrijven merkt waar deze keurmerken toe leiden.

In het rapport van EIM is tevens onderzocht wat de consequenties zijn van de wens van het kabinet om de administratieve lasten terug te brengen. De bouwnijverheid loopt, met slechts een kwart van de bedrijven die daarvan wat zegt te merken, achter op de rest van de sectoren.

Sociale zekerheid

De bouwnijverheid blijkt ook het meest gevoelig voor de veranderingen in het stelsel van sociale zekerheid. Het rapport noemt vooral maatregelen die te maken hebben met verzekeringen rond arbeidsomstandigheden als extra kostenpost voor de arbeidsintensieve bouwbranche.

Andere trends, zoals de opkomst van Internet, de overschakeling naar de euro, fusies, de crisis in Zuid-Amerika en de toenemende veeleisendheid van de klanten zijn voor de bouwnijverheid minder voor belang.

Reageer op dit artikel