nieuws

HBG wapent zich met tegenzet tegen overname

bouwbreed

rijswijk – Met de uitgifte van bijna 35 miljoen beschermingspreferente aandelen heeft HBG zich gewapend tegen een vijandige overname door Boskalis. De Stichting HBG, die de nieuwe aandelen bezit, heeft nu alle macht.

De Hollandsche Beton Groep heeft het weekeinde niet stilgezeten. Op zondag besloot de Stichting HBG de optie tot het nemen van de beschermingspreferente aandelen uit te oefenen. Dat recht was haar medio augustus 1997 verleend.

Dezelfde dag nog zijn 34.588.280 aandelen HBG op naam geplaatst van elk nominaal twee gulden. De uitgifte is geschied a pari, onder de verplichting tot storting van 25 procent van de nominale waarde. Stichting HBG bezit na deze uitgifte 50 procent in het totaal uitstaande aandelenkapitaal van de vennootschap.

Vijandig

De Stichting HBG heeft de optie uitgeoefend naar aanleiding van de aankondiging van Boskalis een vijandig overnamebod te zullen doen.

Voorafgaand daaraan hadden langlopende gesprekken tussen de baggeraar en de Rijswijkse bouwer geen overeenstemming opgeleverd over de wijze waarop vorm kan worden gegeven aan een samengaan tussen beide vennootschappen. Onder die omstandigheden achtte HBG bescherming noodzakelijk.

Boskalis trekt zich vooralsnog niets aan van de beschermingsconstructie. De baggeraar blijft bij zijn voornemen een bod uit te brengen.

“Boskalis vertrouwt er onverminderd op dat haar voorgenomen bod in het belang is van de aandeelhouders van HBG. Het concern is van mening dat de aandeelhouders de gelegenheid moet worden gelaten zelf een oordeel te vormen over de merites van het voorgenomen bod van Boskalis.

Boskalis blijft hopen dat HBG ingaat op haar uitnodiging de voorstellen verder te bespreken. Dat alles in het belang van alle betrokkenen, van beide ondernemingen kortom, met inbegrip van aandeelhouders en werknemers”, laat het Papendrechtse bedrijf in een verklaring weten.

Voorbarig

De Vereniging van Effectenbezitters (VEB) bestempelt de beschermingsconstructie van Hollandsche Beton Groep (HBG) tegen de aangekondigde overname van Boskalis als ‘voorbarig’. Vooral omdat het baggerconcern nog geen concreet bod heeft uitgebracht.

VEB-voorzitter P. de Vries vraagt zich af of met de jongste actie van HBG wel de belangen van aandeelhouders zijn gediend. De Vries is niet verbaasd over de bescherming van HBG, aangezien het bouwbedrijf al had aangegeven de stap als een vijandige te beschouwen.

Desondanks noemt De Vries de emissie van de preferente aandelen ‘voorbarig’. “Als een bedrijf zich wil beschermen moet wel duidelijk zijn, waartegen. Wat is de kritiek van HBG? En wat is er mis met de plannen van Boskalis?” De VEB wil eerst de voorwaarden van het bod van Boskalis afwachten. Die komen niet eerder dan zaterdag. Dan zal voor de VEB ook duidelijk worden of de door HBG opgetrokken constructie effectief is, aldus De Vries.

Positief

De Hout- en Bouwbond CNV liet gisteren weten in beginsel positief te zijn over het overnamebod van Boskalis op HBG. Wel zegt de bond zich zorgen te maken over de gevolgen die een eventuele overname heeft op de bouwonderdelen van HBG.

Eerder liet CNV-bestuurder Lokhorst in deze krant weten dat het goed zou zijn als Nederland over een sterke, internationaal opererende baggersector komt te beschikken. Lokhorst verwacht niet, zoals hij stelt, dat een eventuele overname negatieve gevolgen heeft voor de werknemers. “Voor de baggerpoot zijn de voordelen overduidelijk. Maar wat zal Boskalis met de bouwpoot van HBG doen? Daarover wil ik op korte termijn meer informatie.”

Reageer op dit artikel