nieuws

Grondprijzen niet langer beheersbaar

bouwbreed

voorburg – In de afgelopen tien jaar zijn de grondkosten bijna viermaal zo snel gestegen als de bouwkosten. Dit leidt, samen met de opkomst van vaste grondkostenquotes, tot kwaliteitsverschraling in de nieuwbouw. Deze vrees spreekt de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers uit in de Thermometer Koopwoningen.

De grondprijzen op Vinex-locaties zijn in tien jaar tijd met zo’n 120 procent gestegen tegen een bouwkostenstijging van 35 procent. De verkoopprijzen van bestaande woningen deden nauwelijks onder voor de grondkostenstijging. Volgens de NVB is dit vooral te wijten aan de groeiende schaarste aan koopwoningen.

Projectontwikkelende bouwers zien daarnaast hoe langer hoe meer gemeenten werken met vaste grondkostenquotes. In dat systeem is de grondprijs volledig gekoppeld aan de stichtingskosten en dus aan de bouwkosten van een nieuwe woning.

“Een relatief eenvoudig systeem waar echter negatieve kanten aan zitten”, aldus de NVB.

“Zeker als de grondquote hoog is, zal de ontwikkelaar trachten niet meer kwaliteit toe te voegen dan strikt nodig is. Omdat hij weet dat elke extra gulden aan bouwkwaliteit zich onmiddellijk zal vertalen in een hogere grondprijs.”

Thermometer

Die quote verschilt nogal van locatie tot locatie maar ligt inmiddels in extreme gevallen al op zo’n 45 procent. De NVB pleit er dan ook voor dat het systeem van de vaste grondquote eveneens onderdeel wordt van de discussie over de grondpolitiek.

In de thermometer constateert de NVB dat 45 procent van de potentiele huizenkopers dolgraag een vrije kavel zou willen hebben. Een paar jaar geleden lag dat percentage op 30 procent. Van die 45 procent geven acht op de tien kopers aan een kavel te willen voor een vrijstaande woning. Zeven op de tien mensen denken meer invloed te kunnen uitoefenen op de eigen woonwensen, terwijl meer dan de helft een grotere tuin denkt te krijgen.

Ondanks de politieke discussie over het onderwerp ‘wild wonen’ is er een gestage daling van het aantal beschikbare vrije kavels van 26 procent in 1991 naar 18 procent vorig jaar. Vooral de PvdA maakt zich sterk voor een groter aandeel van ongeveer eenderde.

Knelpunten

Verder is opvallend in het onderzoek dat praktisch alle ontwikkelaars een of meer knelpunten bij de planvoorbereiding ondervindt. Vooral de procedures rond bestemmingsplannen en de stedenbouwkundige eisen van gemeenten scoren boven de vijftig procent. Net onder die lijn zitten procedures bouwvergunning, architectonische eisen gemeenten en welstand.

De NVB verwacht overigens dat er nog geruime tijd sprake zal zijn van een overspannen koopwoningenmarkt. De bouwondernemers baseren zich daarbij op zeven factoren die bepalend zijn voor het investeringsklimaat. Zes daarvan, waaronder de verhouding vraag en aanbod op de markt van bestaande woningen, het consumentenvertrouwen en de koopkrachtontwikkeling staan op helder groen.

Slechts een indicator geeft een negatief beeld: de leencapaciteit van de huizenkoper.

Op pagina 2: Commentaar.

Reageer op dit artikel