nieuws

‘Eindelijk inzicht in hoogte legestarieven’

bouwbreed Premium

den haag – “Ontzettend blij dat eindelijk inzichtelijk is gemaakt dat de legeskosten de pan uitrijzen”, zo reageert woordvoerder Rietdijk van het NVB op de publicatie ‘Leges: heel veel geld voor flutwerk’ in Cobouw van vrijdag.

De Cobouw/Nipo-enquete naar de behandeling van bouwaanvragen oogst bijval. Kamerlid Verbugt (VVD) noemt het Bouwbesluit “een papieren tijger” en “een onnodige kostenfactor”. De Kamer is met reces, maar dat weerhoudt Verbugt niet actie te ondernemen. “Ik ga hier zeker vragen over stellen.”

CDA-collega Leers oordeelt: “Wat gemeenten aan leges berekenen, staat in geen verhouding tot de kosten. Het wordt tijd hier paal en perk aan te stellen. Door benchmarking moeten we verhinderen dat iedere gemeente kan rekenen wat ie wil.”

Afschaffen

“Blij dat dit boven water is gekomen”, zegt ook NVOB-woordvoerder Meerbach. “Het onderwerp komt steeds terug in discussies met leden. Want het is natuurlijk raar dat er zulke enorme verschillen tussen gemeenten bestaan.” Meer inzichtelijkheid en de autonomie van gemeenten afschaffen, is zijn advies.

Klachten over de hoogte van de legestarieven, ketsten af op de ingewikkeldheid van de bouwregelgeving. “Je kon er niet echt een vinger achter krijgen”, tastten de bouwondernemers in het duister.

“We hebben een instituut opgetuigd dat niet meer te controleren is”, zegt NVB-woordvoerder Rietdijk. “Iedereen voelt zich gevangen in de wirwar van regels. Een uitgelezen kans voor staatssecretaris Remkes om de deregulering versneld door te voeren. Desnoods het Bouwbesluit afschaffen en daarna kijken wat we strikt nodig hebben.”

Overeen

De uitkomsten van de Nipo-enquete komen overeen met de signalen die VROM opvangt, bevestigt VROM-woordvoerder Willem Klein.

Aan staatssecretaris Remkes zal het niet liggen dat er stevig het mes wordt gezet in de bouwregelgeving. In de Nota Wonen die in april naar de adviesraden gaat, zullen hiervoor concrete voorstellen worden gedaan.

Over de kwestie van de hoge legestarieven zegt hij: “We zijn er met het ministerie van Binnenlandse Zaken en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) druk mee bezig.” Omstreeks april valt hierover “een handreiking” te verwachten.

Reageer op dit artikel