nieuws

‘Deutsche Bank versterkt juist greep op Philipp Holzmann’

bouwbreed Premium

De Deutsche Bank is niet van plan de handen af te trekken van bouwconcern Philipp Holzmann. “Integendeel. Met de vervanging van Carl von Boehm-Bezing door Gerhard Neipp als voorzitter van de raad van commissarissen neemt de betrokkenheid juist toe”, aldus woordvoerder Schuhmacher.

Vakbond IG Bau daarentegen spreekt in het pokerspel van belangen bij monde van haar vice-voorzitter Ernst-Ludwig Laux de vrees uit dat de bank uitgekeken is op Holzmann. Wellicht met het doel bij het geldinstituut een publieke stellingname ten gunste van het bouwconcern af te dwingen. De zestigjarige Gerhard Neipp maakte als machinebouwer carrière in het zuiden van Duitsland en verhuisde later naar het Ruhrgebied. In Duitslands belangrijkste industrieregio werd hij directeur van staalconcern Krupp en later van de steenkoolonderneming Ruhrkohle AG. Sinds een maand is Neipp met pensioen.

Aandeel

Neipp is duidelijk naar voren geschoven als vertegenwoordiger van de Deutsche Bank en kan zich anders dan Von Boehm-Bezing, die deel uitmaakt van de bankdirectie, geheel wijden aan zijn taak bij Philipp Holzmann. Tijdelijk in ieder geval versterkt de bank zijn invloed bij Holzmann, omdat na de aangekondigde kapitaalverhoging het aandeel van de Deutsche Bank stijgt van 15 naar 28 procent. De bedoeling is stapsgewijs een deel van die investering bij andere financiers onder te brengen. Directeur André Leysen van de Belgische grootaandeelhouder Gevaert staat niet te trappelen om versterkte invloed van de Deutsche Bank in de raad van commissarissen. Leysen vindt dat de taken van kredietverschaffer en toezichthouder op de onderneming principieel gescheiden dienen te zijn.

Aftasten

Achter de schermen oefent IG Bau druk uit op de directie van Holzmann om de werkgeversorganisaties over de streep te halen het saneringsplan te accepteren. Gelijktijdig voert de vakbond voorbereidende gesprekken met de Deutsche Bauindustrie om af te tasten hoe in de nieuwe cao een regeling op te nemen om zwakke bedrijven à la Holzmann te kunnen ondersteunen. Voor de bühne staan de kemphanen Wiesehügel (IG Bau) en Ignaz Walter (Deutsche Bauindustrie) lijnrecht tegenover elkaar. Wiesehügel verwijt Walter achterbaks voor de eigen belangen van zijn bouwbedrijf op te komen. Walter van zijn kant gooit de vakbondsman voor de voeten een lastercampagne te voeren vol stemmingmakerij en halve waarheden.

Reageer op dit artikel