nieuws

De waarde van grond

bouwbreed

NVB Bouwondernemers en Ontwikkelaars heeft laten uitzoeken hoe het nu precies zit met de grondkosten voor nieuwe woningen. De uitkomsten daarvan zijn op zijn minst verrassend te noemen.

De prijzen zijn in tien jaar meer dan verdubbeld en het aandeel van de grond, de stichtingskosten, neemt bovendien voortdurend toe.

Duidelijk aangetoond is dat de roep om een transparant gemeentelijk grondbeleid volstrekt terecht is.

Op het moment dat potentiele huizenkopers worden geconfronteerd met grondprijzen die sneller stijgen dan de bouwkosten, mag van het openbaar bestuur worden verwacht dat duidelijk wordt gemaakt waar dat aan ligt. Dat geldt zeker voor die situaties waarin gemeenten de prijzen domweg vaststellen als percentage van de stichtingskosten van een woning.

Dan heeft de prijs immers niets meer te maken met de geboden kwaliteit.

Sterker nog, door de voortdurend opgedreven grondprijzen dreigen woningen juist minder kwaliteit te krijgen, verwacht de NVB.

Dit knelt omdat dezelfde gemeente die blijkbaar fors winst maakt op zijn grondbedrijf, tegelijkertijd bepaalt hoe duur nieuwe woningen mogen zijn. Dat er daardoor een grote discrepantie bestaat tussen vraag en aanbod, lijkt nog nauwelijks doorgedrongen tot de gemeentelijke bestuurderen.

Ook daarom verdient elke poging het grondbeleid en de prijsvorming van grond inzichtelijker te maken, alle steun.

Daarbij moet uitgangspunt zijn dat niet meer mag worden betaald voor grond dan de verwervingskosten, plus de kosten van het bouw- en woonrijp maken, inclusief infrastructuur en (boven)wijkse voorzieningen.

Dat daar een kleine opslag op zit in verband met onzekere ontwikkelingen gedurende de looptijd van een bestemmingsplan, is te billijken.

Reageer op dit artikel