nieuws

De juiste kennis op juiste plek Lol drijft kennismanagement bij HBG

bouwbreed

rijswijk – Seminars, structurele netwerken en speciale intranetsites. Daarmee probeert HBG kennis binnen de organisatie te mobiliseren. Op een symposium in Eindhoven doet de aannemer een boekje open over haar kennismanagement.

“Kennismanagement is al zo oud als de bouw. Het hele gildesysteem was erop gericht de juiste kennis op de juiste plaats te krijgen”. Aan het woord is ir. Bart van der Pot, directeur van de Group Technology bij de holding van HBG. “Elk bedrijf doet altijd wel iets aan kennismanagement”, vervolgt hij. “Is het niet bewust dan wel onbewust. Ook bij HBG. Maar een paar jaar terug bekroop ons toch het gevoel dat juist in het slim managen van kennis de meerwaarde schuilt voor een grote organisatie als HBG. De factor kennis rechtvaardigt de concernstructuur; zonder dat kun je de verschillende groepsmaatschappijen net zo goed verzelfstandigen.”

Zorgsysteem

Tegelijkertijd wilde HBG de managers en directeuren niet nog een zorgsysteem in de maag splitsen, met alle lasten en verplichtingen van dien. Daar zit volgens Van der Pot niemand op te wachten. Deelname aan het kennismanagement programma is dus vrijwillig. Plezier moet de drijvende kracht zijn die de gewenste ‘flow’ van kennis en ideeen in gang moet zetten. Het betekent wel dat, wil er iets van dat beleid tot stand komen, de holding faciliteiten zal moeten bieden die mensen verleiden goed met hun kennis om te springen. En daar zijn volgens de kennismanager inmiddels concrete stappen voor ondernomen.

Vier pijlers telt het kennismanagement van HBG. De eerste daarvan vormen de seminars. Vanuit de holding worden er altijd al op gezette tijden internationale seminars georganiseerd voor specialisten op een bepaald gebied binnen het concern. Daar is nu meer structuur aan gegeven. De seminars worden beter voorbereid en hebben een beproefde opzet. Ze blijken een goede gelegenheid voor informeel contact, zodat de zinktunnelexpert van HBG USA zijn vakgenoot bij de Duitse poot nu eens goed kan leren kennen en ook in het dagelijkse werk makkelijker een beroep doet op diens expertise. Datzelfde geldt natuurlijk voor de tunnelboorders, de bouwers van balgstuwen, enzovoorts.

Zo’n seminar blijkt in de praktijk volgens Van der Pot een goed vertrekpunt voor de tweede pijler van het beleid: netwerken. Dat zijn gestuurde groepen, met een ‘champion’ aan het hoofd en een moderator die onderwerpen aandraagt en de discussie binnen de groep van acht tot tien specialisten gaande houdt, zodat ideeen daadwerkelijk worden uitgewerkt.

Een derde activiteit die sinds een jaar loopt is HBG-connect. Dat is een soort intranetsite waar mensen zichzelf in de etalage kunnen zetten. Ze kunnen aan collega’s laten zien wat ze kunnen en waar hun specifieke expertise ligt. De holding levert de faciliteiten voor het inrichten van een eigen homepage.

Sneller

De laatste pijler tenslotte heeft de duidelijkst meetbare doelstelling: half-time. Daaruit spreekt de intentie om dingen anders aan te pakken en vooral sneller te doen: in de helft van de tijd. In een aantal pilot-projecten wil HBG dat waarmaken. Een mooi voorbeeld is de waarde en riantwoning van HBG. Die wordt inderdaad binnenkort in de helft van de tijd gebouwd. Wie meer wil weten over kennismanagement bij HBG, moet snel naar Eindhoven waar kennismanager Jorden Hagenbeek uit de groep van Van der Pot vanmiddag een kijkje in de keuken geeft doet tijdens het ADMS-symposium aan de Technische Universiteit.

Niemand wil nog een verplicht zorgsysteem

Reageer op dit artikel