nieuws

Das en Boom knokt voor A73-Zuid op westelijke Maasoever

bouwbreed Premium

De vereniging Das en Boom wil dat de 40 kilometer lange snelweg A73- Zuid, tussen Venlo en Maasbracht, wordt aangelegd op de westelijke Maasoever. De minister van Verkeer en Waterstaat heeft het oostelijke tracé aangewezen.

Met de keus voor de westkant van de Maas wordt volgens Das en Boom meer recht gedaan aan de leefgebieden van wettelijk beschermde diersoorten als rugstreeppad, knoflookpad en andere beschermde amfibieën. Tegen de ministeriële locatiekeuze heeft Das en Boom zes bezwaarschriften ingediend. Die hebben betrekking op de wijzigingen van bestemmingsplannen die de gemeentebesturen tussen Venlo en Maasbracht namen voor de aanleg van het oostelijke tracé. Volgens woordvoerder J. Knots van Das en Boom is het voorbarig van de lokale en provinciale overheden en Rijkswaterstaat om het oostelijke tracé als vaststaand te zien. “Het ministeriële besluit is tot op dit moment op geen enkele wijze door de Raad van State inhoudelijk getoetst. Dat gaat nu wel verschillende keren gebeuren.” De eerste toets door de Raad zal op 3 april zijn. Deze buigt zich dan over het eerste bezwaarschrift van Das en Boom. Dit is gericht tegen de wijziging van het bestemmingsplan van de gemeente Venlo. Deze wijziging maakt het aanleggen van het noordelijk deel van de A73-Zuid, een bocht tussen het verkeersplein Zaarderheike en de Zuiderbrug in Venlo, mogelijk. “De natuurwaarde is hier niet zo heel groot. Maar de bocht leidt wel naar het gekozen oostelijke tracé van de snelweg. De rechter zou ons bij de behandeling van de overige bezwaarschriften kunnen verwijten dat Das en Boom verzuimde bezwaar aan te tekenen tegen dit plan”, weet Knots. Voorlichter K. Wu van Rijkswaterstaat in Maastricht verwacht dat de bezwaren de aanleg niet zullen vertragen.

2008

“De weg komt er en is in 2008 gereed. De provincie en de minister van Verkeer en Waterstaat hebben hierover een akkoord bereikt. Het sluiten van de realiseringsovereenkomst is de volgende stap”, aldus Wu. De voorlichter zegt dat Das en Boom medewerkers in dienst heeft die een dagtaak hebben in het speuren naar “elke letter in de wettekst die aangegrepen kan worden voor het indienen van een bezwaarschrift”.

Speurzin

De gemeente Roermond heeft de speurzin van Das en Boom ervaren bij het ter visie leggen van het ontwerp-bestemmingsplan Bedrijventerrein Keulsebaan Zuid. De locatiekeuze voor het bedrijventerrein is, volgens een schrijven van Das en Boom aan de gemeenteraad van Roermond, onterecht geënt op de komst van de oostelijke snelweg. De vereniging verzoekt het gemeentebestuur de ontwikkeling van het bestemmingsplan Keulsebaan Zuid op te schorten en te wachten met het vaststellen van de locatie van het bedrijventerrein en stedelijke ontwikkelingen, tot het tracé van de A73-Zuid definitief is. Roermond zet de procedure toch door en wil snel beginnen met het bouwrijp maken van het gebied. Hiervoor is reeds een artikel 19-procedure gestart.

Reageer op dit artikel