nieuws

Biomassa levert teerarm gas en warmtekracht

bouwbreed

den haag – Het Finse bedrijf Sermet ontwikkelde een kleinschalige WK-installatie voor het verstoken van biomassa. De Biomass Technology Group (BTG) van de Universiteit Twente brengt binnenkort met Stork Thermeq en KARA Energy een automatische vergasser voor biomassa op de markt.

Het rendement van de Finse installatie beloopt 80 tot 90 procent. Een vochtgehalte van 30 tot 65 procent maakt voorbehandeling van de biomassa nagenoeg overbodig. Een vlampijpketel produceert oververhitte stoom van 300 tot 390 graden Celsius bij een druk van 30 bar. Een stoommotor drijft een generator aan. Voor een elektrtisch vermogen van meer dan 1 MegaWatt wordt een stoomturbine gebruikt. Sermet levert installaties met een elektrisch vermogen van 0,2 tot 3 MegaWatt en een thermisch vermogen van 2 tot 10 MegaWatt.

Gas uit biomassa bevat veel teer dat er eerst uit moet wil het gas te gebruiken zijn. De BTG ontwikkelde een katalytisch systeem. Latere verbeteringen verhoogden het rendement tot zo’n 97 procent waardoor ook de kansen op de markt verbeteren. Stork Thertmeq, KARA Energy en de BTG werken momenteel aan een sleutelklare biomassavergasser. Stork Thermeq voert met het energiebedrijf EDON een demonstratieproject uit waarbij gedeeltelijk gecomposteerd afvalhout wordt omgezet in gas. De installatie levert 500 kiloWatt elektriciteit en 800 kiloWatt warmte.

De KEMA onderzocht intussen de arbeidsomstandigheden bij het opwekken van bio-energie en energie uit afvalstoffen. De bevindingen wijzen op een grote behoefte aan richtlijnen. Volgens de KEMA bestaat er voldoende inzicht in de preventieve veiligheidsmaatregelen. Nader onderzoek moet uitwijzen of energiewinning uit biomassa en afval gezondheidsproblemen veroorzaakt.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels