nieuws

Beeld van honderd jaar Woningwet

bouwbreed

Amsterdam wordt eind dit jaar een expositieruimte rijker. Dan opent in de Spaarndammerbuurt het Tentoonstellings- en Documentatiecentrum voor de Volkshuisvesting zijn deuren voor het publiek.

Er wordt een beeld gegeven van de ontwikkelingen rond wonen in Amsterdam. Aanleiding tot de expositie is dat het in 2001 honderd jaar geleden is dat de Woningwet van kracht werd.

De expositieruimte krijgt een plaats in het voormalige postkantoor aan het Spaarndammerplantsoen, ‘Het Schip’ in de volksmond.

Het gaat om een monumentaal pand dat dateert uit 1919 en werd ontworpen door architect Michel de Klerk. Zowel de buitengevel als het interieur is grotendeels intakt.

Inrichting

De Stedelijke Woningdienst werkt met Woningbouwvereniging Eigen Haard en enkele andere partijen aan de inrichting van de expositieruimte.

In 2001 wordt gevierd dat honderd jaar eerder de Woningwet van kracht werd. Deze wet betekende een revolutie in de vaderlandse bouwgeschiedenis. Voordat hij van kracht werd, hoefden projectontwikkelaars en aannemers zich nauwelijks aan enige verordening te houden. Het resultaat was dat overal in den lande krottenwijken verrezen. In onder meer de Jordaan was de huisvesting buitengewoon erbarmelijk.

De Woningwet stelde hieraan paal en perk maar niettemin duurde het nog vele tientallen jaren voordat de bestaande krotten werden gesaneerd.

Behalve de tentoonstelling in de Spaarndammerbuurt wordt er meer aandacht besteed aan dit onderwerp. Aan het einde van het jaar staat een expositie gepland in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Ook zullen dan rondleidingen worden gegeorganiseerd door hoofdstad, waarbij het mogelijk is woningen te bezichtigen.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels