nieuws

Bedenkingen tegen uitbreiding RAI

bouwbreed

amsterdam – De Amsterdamse Raad voor de Stadsontwikkeling (ARS) heeft geen goed woord over voor de toekomstige uitbreiding van de RAI. Vooral de voorgenomen bouw van twin towers voor de vestiging van een hotel met duizend kamers stuit op zware kritiek.

Deze hoogbouw past niet in het Plan Zuid, zoals indertijd ontworpen door Berlage. Alternatieven dienen alsnog te worden voorgelegd, aldus de raad in haar jongste advies. De RAI wil uitbreiden met 30.000 vierkante meter aan extra tentoonstellingsruimte en andere functies.

Deze uitbreiding gaat gepaard met het opschuiven en ondergronds brengen van infrastructuur. Het betreft een investering door RAI en overheid van anderhalf miljard gulden. Bij een dergelijke omvangrijke investering, meent de ARS, mag een evenredige verbetering voor de omgeving worden verwacht. Het nu voorliggende stedenbouwkundige programma van eisen geeft daar nog geen zicht op.

De ARS erkent de noodzaak van een hotel. Het bezwaar richt zich tegen de vorm en plaatsing van de hoogbouw, waarvan de torens schaduw veroorzaken op het openbare plein. Maar erger is dat ze midden op de assen van de Kennedylaan, de Rooseveltlaan en de Scheldestraat staan. De straten worden daardoor visueel verkort. De Amsterdamse Schoolstijl vereist juist het vrijhouden van de straateinden in de assen om de lengtewerking ten volle tot zijn recht te laten komen.

Verder constateert de ARS dat het in de huidige planontwikkeling ontbreekt aan gunstig verkeersmilieu voor voetgangers en er geen helder idee bestaat voor de toekomstige inrichting van het immense verkeersvrije Europaplein. Tevens moet meer aandacht uitgaan naar de verbinding van de Rivierenbuurt met de RAI. Mogelijk zou op de kop van deze woonbuurt het voorgenomen hotel kunnen worden gebouwd.

Reageer op dit artikel