nieuws

Adviseur nieuwe loot aan de stam

bouwbreed

De regelgevingadviseur is de nieuwe loot aan de stam van de bouw. Gewoon een onontkoombaar gevolg van de professionalisering van het vak. Elke tijd of technologische ontwikkeling schept nieuwe specialisaties.

“Anderhalve eeuw geleden was er geen verschil tussen een aannemer en een architect”, licht architect en Bouwbesluitadviseur Henk van Zeeland toe. “In een volgende fase splitste de constructeur zich af. Door toepassing van gietijzer en beton werd het interessant daar onderscheid in te maken. Later tijdens de oliecrisis”, geeft Van Zeeland nog een voorbeeld, “deelde Den Uijl het volk mee dat het nooit meer zou worden als het was. Of we ’s avonds de gordijnen dicht wilden doen. Iemand bedacht: is dubbelglas niet verstandig? Toen kwam de bouwfysisch adviseur in beeld.”

Afsplitsing

Meest recente afsplitsing is de regelgevingadviseur. De voortgaande juridisering van de bedrijfstak vraagt om een solide afdekking van aansprakelijkheden. Inschakeling van een Bouwbesluitadviseur moet gedonder met claims voorkomen.

“Als je het goed beheerst, hoef je het Bouwbesluit nooit uit de kast te pakken”, zegt Van Zeeland. “Bouwregelgeving bestaat uit minimumvoorschriften. Je hoeft je er dus niet over te verbazen dat partijen nijdig worden als je niet aan de minimumvoorschriften voldoet.”

“In vergelijking met andere landen is bouwregelgeving een merkwaardige luxe die we ons permitteren”, plaatst Van Zeeland de ontwikkeling in een breder verband. “In veel landen, waaronder Belgie, mag een bouwaanvraag alleen worden ingediend door een professionele architect. Die is aansprakelijk voor de veiligheidsaspecten van een gebouw.”

Of je laat de veiligheid geheel over aan de markt of de overheid neemt daarin haar verantwoordelijkheid. “Maar begin dan bij de bron en zorg dat de bouwregelgeving goed in de beroepsopleiding wordt opgenomen”, luidt Van Zeelands conclusie.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels