nieuws

Adviescollege strijdt tegen administratieve lastendruk

bouwbreed

Een onafhankelijk adviescollege zal alle nieuwe regelgeving toetsen op administratieve lastendruk. Hiermee probeert het kabinet de nog immer stijgende lasten voor het bedrijfsleven in te dammen. Daarnaast moet automatisering uitkomst bieden.

Met de instelling van een onafhankelijk college honoreert het kabinet de oproep van VNO-NCW. Die deed de uitspraak naar aanleiding van het verschijnen van het rapport van de Commissie-Slechte. Die had berekend dat in vijf jaar tijd de lastendruk voor bedrijven met 30 procent is gestegen tot 16,5 miljard gulden per jaar. VNO-NCW pleitte daarop voor de instelling van een onafhankelijke college. Die onafhankelijkheid was ingegeven door de ervaringen met de departementale bedrijfseffectentoetsen. Elk departement maakt een dergelijke toets voor nieuwe regelgeving. In de praktijk blijkt echter dat de lastendruk in die toetsen zwaar wordt onderschat. Het externe college dat wel een goede lastentoets moet uitvoeren, zal bestaan uit drie personen ondersteund door een secretariaat van tien man. Behalve nieuwe regelgeving van het Rijk, kunnen desgewenst ook initiatiefwetsontwerpen en amendementen van de Tweede Kamer tegen het licht worden gehouden. Ook kan het college op verzoek regelgeving van lagere overheden bekijken op hun lastendruk.

Huiswerk

Alle ministeries hebben van het kabinet daarnaast huiswerk gekregen. Zij zullen actieprogramma’s moeten opstellen die zijn gericht op vermindering van de administratieve lasten van bestaande regelgeving. Uitgangspunt daarbij is dat voor alle administratieve verplichtingen van enige omvang wordt gekeken of er minder belastende alternatieven voorhanden zijn. Verder ziet het kabinet veel heil in informatie- en communicatietechnologie. Momenteel wordt nog veel berichtenverkeer tussen bedrijven en overheidsinstellingen met papieren formulieren afgewerkt. Het kabinet ziet voor ICT drie manieren om daar een drastische vermindering in aan te brengen. In de eerste plaats is dat centrale informatievoorziening. Er moet één digitaal loket komen waar bedrijven alle relevante informatie en formulieren kan vinden. Als tweede mogelijkheid ziet het kabinet elektronische gegevensuitwisseling. Die gegevens zouden vervolgens door meer instanties gebruikt moeten kunnen worden. Daardoor behoeft een bedrijf niet telkens dezelfde gegevens aan te leveren.

Reageer op dit artikel