nieuws

‘Woonwensen consument dringen door’ Makelaars enthousiast: politiek heeft eindelijk boodschap NVM verstaan

bouwbreed

nieuwegein – Eindelijk ziet de politiek in wat de consument wil op de huizenmarkt. Een betere kwaliteit van de woningen in een mooie omgeving. ‘Voeg toe aan de markt wat er nog niet is.’ Dat was de boodschap van de Nederlandse Vereniging van Makelaars tijdens de presentatie van de jaarcijfers.

Algemeen voorzitter T. Smit van de NVM zette wel gelijk een kanttekening bij zijn eigen juichkreet. De macro-politiek mag dan wel in de gaten hebben waar het om draait, de vertaalslag naar de micro-politiek, de gemeenten, is nog lang niet gemaakt. Wethouders volkshuisvesting registreren immers nog steeds een groot aantal woningzoekenden. Maar, zo zei Smit, de oplossing moet niet gezocht worden in het bijbouwen van nog meer goedkope woningen. Die zijn er immers al heel veel. Er moet juist bijgebouwd worden in de duurdere prijsklasse, zodat de mensen die nu de goedkope woningen bezet houden, kunnen doorstromen. Daardoor komen de goedkope huizen vrij, waarmee de woningnood aan de onderkant van de markt eveneens gelenigd kan worden.

Vertaalslag

Een vertaalslag die wethouders van volkshuisvesting (“volkshuisvesting? wethouders van wonen, zou dat moeten zijn”) slechts moeilijk kunnen maken, aldus Smit.

De gekte op de woningmarkt is niet de gekte van de consument, benadrukte Smit. Door alleen maar goedkope woningen te bouwen is er geen aanbod dat voldoet aan de vraag. Daardoor houden mensen die eigenlijk in duurdere woningen zouden willen wonen, de goedkopere huizen bezet. Een zeer scheve huizenmarkt is het gevolg. Dat huizen die op het eerste gezicht niet voldoen aan de vraag, toch worden verkocht, komt omdat er geen keuze is. Mensen kiezen het beste eruit, maar dat wil niet zeggen dat het aangekochte ook hetzelfde is als het gevraagde. De vrager zit in een setting zoals die door de overheid is neergezet. Daar handelt hij naar. Het is nu dan ook aan de (lagere) overheden het sturend vermogen aan te wenden om de daadwerkelijke krapte op te lossen, zei Smit.

Huren

Als gevolg van de oplopende koopprijzen van woningen lijkt de huurwoningenmarkt zich in 1999 te herstellen. Het afgelopen jaar bedroeg de gemiddeld gerealiseerde huurstijging 0,4 tot 2,8 procent. In 1998 werd nog een huurdaling gemeten van 0,3 procent. De leegstand daalde opnieuw, waarbij in sommige regio’s zelfs schaarste is ontstaan. In bijna heel Nederland ziet de NVM een groeiend tekort aan ouderenwoningen. Afstemming op de vraag van de verschillende doelgroepen is ook hier het motto.

Reageer op dit artikel