nieuws

Woontorens halen 55-plussers naar boulevard van Vlissingen

bouwbreed Premium

vlissingen – Momenteel wordt gewerkt aan een van de grootste bouwprojecten van de afgelopen tien jaar in Vlissingen. Aan de Boulevard Bankert wordt nu de laatste hand gelegd aan de bouw van de eerste van zeven woontorens, waaronder het hoogste woongebouw van Zeeland met een hoogte van tachtig meter.

Het project is zeker niet onomstreden. Eind 1995 werd bekend dat er op een deel van de dijk aan de Vlissingse boulevard een appartementencomplex zou verrijzen. Onmiddellijk kwamen omwonenden in actie tegen de bouwplannen van projectontwikkelaar Loostad uit Apeldoorn. Zij zouden veel windhinder ondervangen door de hoge woontorens. Ook de Stichting Verantwoorde Boulevardbebouwing streed tegen de plannen.

De acties waren tevergeefs: de Raad van State stelde Loostad in het gelijk en keurde de nieuwbouw op de boulevard goed. Het gemeentebestuur van Vlissingen stond en staat nog steeds volledig achter het plan. “Het is een zeer aantrekkelijk bouwproject”, aldus beleidsmedewerker R. de Witte van de gemeente Vlissingen.”

In de jaren zeventig moest de Vlissingse boulevard opgehoogd worden vanwege het op deltahoogte brengen van alle waterkeringen in Zeeland. Gezien de bebouwing op de boulevard bleek dit technisch niet haalbaar, waarop Rijkswaterstaat besloot tot de aanleg van een tweede dijk achter deze bebouwing. “Die dijk kwam 2,5 meter hoger te liggen dan de boulevard. Bij een zeer sterke storm spoelt het zeewater soms nog wel eens over het wegdek tot aan de gebouwen die niet op deltahoogte liggen”, vertelt De Witte. “De nieuwe dijk bood kansen voor nieuwbouw aan het water, waarin veel ontwikkelaars wel brood zagen.”

Op de dijk

Een van deze geinteresseerden was ontwikkelaar Loostad, die midden jaren negentig het plan opvatte om een appartementencomplex op de dijk te bouwen. “We stonden al vrij snel positief tegenover dit plan. Vooral omdat het een interessante combinatie van wonen en commerciele dienstverlening is. De boulevard is een toeristisch recreatieve trekpleister waar wonen natuurlijk zeer aantrekkelijk is. Maar horeca is net zo belangrijk.”

Parkeergarage

Het appartementencomplex bestaat uit zes woontorens van circa vijftig meter hoog. Daar tegenaan staat de hogere Sardijntoren, die met tachtig meter meteen de hoogste woontoren van Zeeland is. Deze toren zal samen met een van de kleinere gebouwen in het tweede kwartaal van dit jaar gereed komen.

In totaal behelst het project 221 appartementen, in de midden- en hogere prijsklasse van 450.000 tot aan 700.000 gulden.

Opmerkelijk is de parkeergarage onder het complex. “De garage bestaat uit drie verdiepingen en is in de zeewering gebouwd. Dat bracht de nodige technische complicaties met zich mee, waardoor pas na een jaar gestart kon worden met de bouw van de eerste torens. Verwacht wordt dat de Sardijntoren in het tweede kwartaal van dit jaar klaar is. De meeste appartementen zijn al verkocht. Opvallend is dat de meeste kopers 55 jaar of ouder zijn”, aldus De Witte. Het totale project moet medio 2003 gereed zijn.

De garage is in

de zeewering gebouwd

Reageer op dit artikel