nieuws

Vorstverlet

bouwbreed

Onder de kop “Dag stilzitten kost bouw vijftig miljoen” (Cobouw 19 januari) betitelt staatssecretaris Remkes ons als onwillige bouwers zodra het gaat vriezen in de winter. Hij verwijst naar de regeling voor een eigen risico voor de vorstperiode aangeboden door het SFB.

Wij als metselbedrijf MEDO hebben in het jaar dat de eigen risico- regeling van kracht werd samen met onze bond, de AVM, protest aangetekend. De bond omdat die erbuiten was gehouden, wij vanwege onze eigen bevindingen. MEDO wilde namelijk het eigen risico wel aangaan, maar dan ook in zijn geheel: dat wil zeggen, ook geen premie betalen. De uitspraak van het SFB luidde dat wij konden aangeven het komend jaar geen vorstverlet te zullen declareren, waarna wij aan het eind van het rechtjaar tachtig procent van de premie terug konden krijgen. Dus: gewoon alle lasten en verplichtingen omtrent de vorstregeling nakomen, er geen gebruik van mogen maken en dan voor twintig procent benadeeld worden! Wie wil er nu wel en wie niet? Wij zijn intussen al enige tijd op zoek naar een markt waar wij deze ‘truc’ ook kunnen toepassen maar hebben die nog steeds niet gevonden.

Reageer op dit artikel