nieuws

Vianed wil nationaal noodplan voor wegen

bouwbreed

De Verenigde Infrastructuur Aannemers Nederland (Vianed) vinden dat een nationaal noodplan moet worden ontwikkeld voor grootscheepse aanpak van knelpunten in de infrastructuur. Als blijkt dat de benuttingsmaatregelen en het rekeningrijden waarmee minister Netelenbos van Verkeer het fileprobleem wil aanpakken niet voldoende soelaas bieden, moet het noodplan in 2005 kunnen worden uitgevoerd.

Volgens voorzitter ir. J.C. Rothweiler van Vianed ontbreekt op dit moment een nationale visie voor de aanpak van knelpunten. De consequentie is dat de congestie steeds wordt verplaatst. Het nationale noodplan moet volgens de voorzitter afrekenen met de traditie van het verschuiven van problemen. “Het mag dan niet meer zo zijn dat een file in Den Bosch ontstaat als met de bouw van een nieuwe brug een probleem bij Zaltbommel is opgelost.” Rothweiler stelt voor snel aan het werk te gaan met het maken van het plan, waarin ook het openbaar vervoer moet worden meegenomen. Zowel het Rijk als de provincies en de gemeenten moeten erbij worden betrokken. Bekeken moet worden hoe procedures voor de aanleg van wegen kunnen worden bekort. Nu duurt het volgens de voorzitter van Vianed veel te lang eer met de daadwerkelijke realisering van plannen voor infrastructuur kan worden begonnen. Gevolg is dat prognoses vaak al bij de start van de aanleg zijn achterhaald en dus infrastructuur wordt gebouwd met een te geringe capaciteit. Door bij de verwerving van gronden al rekening te houden met toekomstige uitbreiding, kan volgens Rothweiler sneller worden ingespeeld op de groei van het verkeersaanbod. Procedures voor het nationale plan hoeven volgens hem niet zo lang te duren omdat het vooral zal gaan om extra rijstroken naast bestaande infrastructuur en dus niet om nieuwe doorsnijdingen van landschap.

Op pagina 3: Filebeleid minister is volgens Vianed onvoldoende.

Reageer op dit artikel