nieuws

Verwerker Pecos hekelt oeverloos gezwets bij de overheid

bouwbreed

Baggerverwerkingsbedrijf Pecos Nederland in Dordrecht staat handenwrijvend in de startblokken om tonnen sterk vervuild bagger te verwerken tot grondstoffen voor de bouw. “Als Nederland het nog niet aandurft het slib voor verwerking aan te leveren, halen we het desnoods uit het buitenland.”

Deze op zijn minst curieuze uitspraak komt van de directie van Pecos, J. Pronk en A. van den Ende. Waarom het materiaal uit het buitenland halen als we er zelf in verzuipen? “Puur uit economisch oogpunt”, verklaart Pronk. “Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat zegde eind vorig jaar toe enkele grootschalige proefprojecten aan te wijzen om het verontreinigde slib te verwerken tot bouwmaterialen. Die proeven moeten bewijzen dat zelfs het sterkst vervuilde slib kan worden verwerkt, tegen een prijs die niet zoveel afwijkt van de stortprijs.” “Beledigend”, voegt Van den Ende er aan toe. “Weer proeven, weer praten, weer afwegen. Parameters wezen tien jaar geleden al het baggerprobleem van veertig miljoen kuub aan. Er moet gewerkt worden. En nu gaan we weer praten…?”

Proefstadium

Wanneer durven kabinet en parlement in te haken op wat het bedrijfsleven al heeft onderzocht en bereikt, vraagt Pronk zich af. “We zijn het proefstadium allang voorbij. De baggerverwerkers en de overheid willen beiden hetzelfde, alleen de doelstelling verschilt. De overheid beoogt een schoner milieu, bij ons overheerst het economisch rendement.” Al jarenlang haalt Pecos zand en water uit de bagger. De restfractie wordt gestort. De ontwikkelingen bij Pecos zijn inmiddels zover gevorderd dat ook de slibkoek kan worden verwerkt. Dat gebeurt in een fabriek die Dusaltec voor Sea Way Travel op een voormalig terrein van een farmaceutische fabriek in Vlissingen bouwt. Staatssecretaris De Vries wil niet klakkeloos deze ontwikkelingen volgen. De proefnemingen onder overheidscontrole boezemen haar kennelijk meer vertrouwen in. Vooralsnog is zij van mening dat storten goedkoper is dan verwerken, tenzij de proefnemingen anders uitwijzen.

Niet eerlijk

“Het Rijk rekent niet eerlijk”, is de mening van Pronk. “Niet alle kosten van het depot worden gecalculeerd. De kosten van overhead zijn niet zichtbaar, noch de controle van Rijkswaterstaat, het monitoren, onderzoek en de nazorg.” Ook het feit dat op alle vormen van afval storten een BOM-heffing (milieubelasting) zit, behalve op bagger, is van dezelfde misleidende orde, redeneert Pronk. “De overheid slaat iedere afvalverwerker aan, behalve zichzelf. Als we uitgaan van 35 gulden per gestorte kuub – zoals het rijksdepot IJsseloog rekent – en we tellen daar de vastgestelde dertig gulden BOM-heffing per kuub bij op, dan is verwerken net zo duur als storten. Ook voor het Rijk. Misschien zelfs goedkoper, omdat we nu al voordeliger kunnen verwerken dan vijf jaar geleden.”

Gezwets

De overheid gaat niet goed met het baggerprobleem om, stellen beide directeuren. “Het ontbreekt aan een sturend orgaan. Er wordt oeverloos gezwetst. Tegen de tijd dat de overheid is uitgepraat, draait onze fabriek al op volle kracht. We willen graag de bagger van Rijkswaterstaat verwerken, maar we wachten niet lijdzaam af. Als Nederland te weinig aanlevert, halen we het uit Frankrijk, dat met tien miljoen kuub vervuild slib zit. De contacten zijn al gelegd en wij zijn er klaar voor.”

Reageer op dit artikel