nieuws

Verkeersboete

bouwbreed Premium

Het artikel ‘Wie betaalt de verkeersboete?’ (Cobouw 4-1) zou de suggestie kunnen wekken dat niet duidelijk is of een werkgever nu wel of niet een verkeersboete voor een bedrijfsauto moet verhalen op de werknemer/chauffeur.

Echter, sinds 1 januari 1997 is deze lacune (voorzover die al zou bestaan) gedicht middels bepalingen in de Wet op de loonbelasting 1964 en de Uitvoeringsregeling loonbelasting 1990. Op grond daarvan wordt het niet verhalen van boetes als loon in natura belast bij de werkgever met eindheffing volgens een gebruteerd tabeltarief. In 2000 bedraagt dit tarief honderd procent voor werknemers, ingedeeld in tariefgroep 2 met een jaarloon van 61.500 gulden.

Aangezien sprake is van een afdracht voor rekening van de werkgever is vanuit de werknemer bezien geen sprake van betaling van loonheffing. Zowel het loon als de eindheffing komen niet voor op de jaaropgave die de werkgever de werknemer uitreikt.

In het geval de Hoge Raad, in de door Paul Schol beschreven casus, beslist dat het niet verhalen van boetes tot het loon moet worden gerekend, behoeft de werknemer zelf daarvan geen nadeel te ondervinden door de wijze van belastingheffing (eindheffing betaald door de werkgever).

In het geval de Hoge Raad het tegendeel zou besluiten _ het niet verhalen van een verkeersboete op de werknemer is geen loon _ zou een groot verschil ontstaan met de situatie waarin de werkgever boetes wil vergoeden die die werknemers zelf hebben moeten betalen in verband met een overtreding tijdens een zakelijke rit met een priveauto. Dit laatste is immers wel belast.

Mr. E.R. Maas, Paardekooper & Hoffman belastingadviseurs te Rotterdam.

Reageer op dit artikel