nieuws

Varkenshouder krijgt huizen voor stallen

bouwbreed

Varkenshouders die stoppen, krijgen bouwvolume als compensatie. De bewindslieden Brinkhorst en Pronk sturen begin februari een brief naar de Tweede Kamer met een eerste opzet van de plannen.

Milieuminister Pronk laat weten dat de zogenoemde kuub-voor-kuub- benadering vorm krijgt. Een mogelijkheid daarbij is de bouw van huizen op de plek van stallen. “Dat is één van de drie opties, maar dan gaan die stallen wel weg”, voegt hij eraantoe. Hoe het een en ander precies uitwerkt, wil de minister nog niet zeggen. Zijn collega van Landbouw lanceerde vorige maand diens plan om varkenshouders die het hoofd niet meer boven water kunnen houden financieel tegemoet te komen met bouwclaims.

Waardestijging

Boeren in reconstructiegebieden zouden de grond van hun stallen mogen beschouwen als bouwgrond. Zo profiteren ze van een fikse prijsstijging. Door het strenge mestbeleid gaan naar verwachting zo’n zesduizend varkensboeren failliet. Uit cijfers van het Landbouw Economisch Instituut blijkt dat er in totaal 9600 hokdierbedrijven zijn, die gezamenlijk 32.000 hectare grond in gebruik hebben. Dat zou betekenen dat ongeveer 20.000 hectare grond vrij komt. In de Vinex-benadering houdt dit in dat er plek zou zijn voor een half miljoen huizen, maar dat is zeker niet de bedoeling. Momenteel woedt een pittige discussie over de formulering van de brief aan de Tweede Kamer. De inhoud gaat over het flankerend beleid bij een strengere aanpak van het mestoverschot, waarvan de kuub-voor-kuub-benadering onderdeel zal zijn. “Het zal wel moeten passen in de plannen voor de ruimtelijke ordening”, waarschuwt een woordvoerder van VROM. Extra woningen op het platteland lijken niet gemakkelijk te rijmen met een beleid van netwerksteden en harde contouren. De invulling van het nieuwe beleid blijft vooralsnog in het midden. Minister Pronk geeft zelf aan dat er nog drie opties open zijn. Daarbij rijzen vragen als: komen de woningen op de plaats van de huidige varkensstallen of in de kern van een naburig dorp. Wat gebeurt er met klachten over stankoverlast van nieuwe bewoners. En hoe passen de huizen in het huidige woningbouwbeleid.

Alternatieven

De provincie Overijssel heeft in voorbesprekingen al aangegeven dat te veel nieuwbouw op het platteland ten koste gaat van de aantrekkingskracht van Vinex-locaties in dat deel van het land. Om ook andere alternatieven voor varkensboeren uit te werken, is de commissie Koning opgericht. Naast de oud-staatssecretaris van Financiën zitten daar vertegenwoordigers in van organisaties als MKB, LTO en Rabobank. Brinkhorst heeft honderd miljoen gulden beschikbaar om voor iedere boer een oplossing te treffen. Zes proefprojecten moeten uitwijzen hoe gestopte boeren op een andere manier hun brood kunnen verdienen. De proeven komen in IJsselstein (met vier procent van de Nederlandse varkens), Nederweert en nog vier plaatsen in Utrecht, Overijssel en Gelderland.

Reageer op dit artikel