nieuws

Vaker vergoeding asbestslachtoffer

bouwbreed Premium

Asbestslachtoffers die de schade niet meer op hun voormalige werkgever kunnen verhalen, krijgen vanaf nu de gelegenheid een tegemoetkoming van 35.000 gulden aan te vragen bij de Sociale Verzekeringsbank. Deze regeling heeft het ministerie van Sociale Zaken gisteren bekend gemaakt.

De tegemoetkoming door de overheid is bedoeld voor slachtoffers bij wie de gevolgen zich pas na meer dan dertig jaar openbaren. Bij een typische asbestziekte als mesothelioom doet die termijn zich voor. Ook kan het zijn dat voormalige werkgevers al lang failliet zijn gegaan of onvindbaar blijken. Vanuit het Comité Asbestslachtoffers is forse politieke druk uitgeoefend om ook deze categorie een schadevergoeding te geven. Dat is nu dus gebeurd, al is de tegemoetkoming lager dan de gebruikelijke schadevergoeding, die rond de ton ligt. De regeling is het sluitstuk van een jarenlange strijd, aanvankelijk om asbestziekten erkend te krijgen als beroepsziekte en vervolgens voor schadevergoeding. Mesothelioom (buik- en longvlieskanker) is een ziekte die zich pas na jaren openbaart. Doorgaans overlijden de slachtoffers binnen een jaar na de diagnose. De rechtszaken die slachtoffers hebben aangespannen duren over het algemeen langer dan dat jaar. Aanleiding voor het Comité Asbestslachtoffers aan te dringen op een eenduidige regeling, die de asbestslachtoffers een gang naar de rechter bespaart.

Juridische strijd

Dit heeft ertoe geleid dat in 1997 oud-minister van Justitie De Ruiter adviseerde de bemiddeling voor schadevergoeding over te laten aan een aparte stichting van medici en juristen. Zo zou asbestslachtoffers de tijdrovende en enerverende juridische strijd worden bespaard. In 1998 werd hierover een convenant gesloten tussen overheid en verzekeraars. De partijen hebben toen het Instituut Asbestslachtoffers opgericht, onder leiding van oud-rechtbankpresident Asscher. Dit instituut beoordeelt aanvragen voor smartengeld en vergoeding van materiële schade. Voor smartengeld bedraagt het normbedrag 90.000 en voor vergoeding 10.000 gulden. De Tweede Kamer heeft altijd gemeend dat de tegemoetkoming van 35.000 gulden voor slachtoffers die de schade niet meer kunnen verhalen wat schraal afsteekt tegen de ton die anderen incasseerden.

Piek

Verwacht wordt overigens dat tussen nu en 2030 nog zo’n 20.000 asbestslachtoffers zich zullen aandienen, waarbij de piek in 2018 zal liggen. Voor patiënten met asbestose of longkanker door asbest is er nog geen tegemoetkomingsregeling. Wel zijn er plannen in die richting.

Reageer op dit artikel