nieuws

Uitvoering sociale zekerheid: ongelukkig maar helder besluit

bouwbreed

De beslissing van minister De Vries om in de sociale zekerheid alle uitvoeringsinstellingen (uvi’s) samen te voegen staat haaks op de koers van marktwerking die ‘Den Haag’ de laatste jaren aangaf, betoogt Sfb- topman Joep Schouten. Hij schetst de toekomst van zijn organisatie naast de nieuwe ‘mono-uvi’.

Er zijn duidelijke argumenten aan te voeren tegen één uitvoeringsinstelling in de sociale zekerheid. Publieke partijen werken beslist niet beter dan private partijen. Eén uitvoerder leidt onherroepelijk tot bureaucratie. Wat er ook slecht aan is, is dat een benchmark ontbreekt. Je kunt domweg nergens anders terecht. Ook niet als er storingen zijn of als het foutpercentage oploopt. Tenslotte ondermijnt een apart uitvoeringsorgaan het fullservice concept. Daardoor krijg je onherroepelijk ongemak en lastenverzwaring voor werkgevers. Vooral de kleine ondernemers zullen dat als zeer storend ervaren. Het lijkt mij voorts heel moeilijk om het fusieproces in te gaan met uvi’s die zich de laatste jaren juist toelegden op onderlinge concurrentie. Fusies zijn sowieso niet makkelijk, zelfs als de fuserende organisaties graag willen. We hebben uiteraard kennis genomen van het feit dat sociale partners en de SER niet enthousiast zijn. Eigenlijk is alleen de politiek een voorstander van het mono-uvi-model. (Hoewel, het moet nog door de Kamer.) Maar we gaan ervan uit dat het realiteit wordt. We leven in een democratisch land en dus moeten we ons voorbereiden op dit besluit. We gaan de zaken zodanig voorbereiden dat onze klanten er zo min mogelijk last van hebben.

Nationalisatie

Op korte termijn brengen we in kaart wat de gevolgen zijn voor ons bedrijf van de nationalisatie van de Sfb-uvi. Het zal onder meer betekenen dat we de procesgang moeten splitsen. Vervolgens kijken we hoe we de gesplitste procesgang zo optimaal mogelijk kunnen maken voor de klant. Daarna stellen we een plan van aanpak op en gaat een projectgroep ermee aan de slag. Uiteraard voeren we overleg met de overheid over mogelijke schades die ontstaan door de invoering van de mono-uvi. Het integreren van de vijf uvi’s is een grote operatie. Het besluit is bijna genomen, maar het resultaat is nog lang niet behaald. Om te voorkomen dat er grote problemen ontstaan voor onze klanten, moet er ruim de tijd voor worden genomen. Ik denk dat we in elk geval moeten uitgaan van vijf jaar. Op de langere termijn zal Sfb Uitvoeringsorganisatie niet langer deel uitmaken van de Sfb Groep. Wellicht blijven de medewerkers fysiek bij ons gevestigd, met een ander naambord op de muur, wellicht komen ze op een andere plek te zitten. Dat is ongewis. Van het bedrijf blijven elf andere delen over, waaronder Sfb Pensioenen, Sfb CAO-Regeling, Sfb ArboDuo, Keerpunt, Constructief en Intrabouw. Onderzoeken wijzen telkens uit dat onze klanten een fullservice aanbieder willen voor de complexe terreinen van werk, inkomen en vermogen. Logisch, want dan kunnen zij zich ongestoord richten op de eigen core business. Zij doen graag hun administratieve rompslomp over aan een service-organisatie als de Sfb Groep. Wij gaan onderzoeken of wij toch de scharnierfunctie voor ondernemers in de bouw kunnen blijven vervullen, ook op het terrein van de sociale zekerheid. Het is heel goed denkbaar dat klanten alle gegevens één keer aan ons blijven aanleveren, zoals ze gewend zijn, en dat wij zorgen dat die gegevens op de juiste plaatsen terecht komen.

Reïntegratie

Daarnaast gaan wij ons toeleggen op het terrein dat wel wordt geprivatiseerd: reïntegratie. Reïntegratie kan straks op bedrijfstakniveau worden geregeld. Natuurlijk zullen wij sociale partners proberen te interesseren om die opdracht aan ons te gunnen. We hebben op dat vlak, samen met de bedrijfstak bouwnijverheid, al goede resultaten geboekt. Wij maken ons er sterk voor om die resultaten nog te verbeteren. Ik heb steeds gezegd dat de gevolgen van de mono-uvi voor de medewerkers overzienbaar zijn. Ze zijn niet leuk, vooral niet voor de medewerkers van onze Sfb Uitvoeringsorganisatie die toch al de nodige reorganisaties achter de rug hebben. Neem de regionalisatie die we in 1993 doorvoerden. Medewerkers werden uitgeplaatst naar kantoren die over heel Nederland verspreid waren. Waarom? Omdat de Ziektewet decentraal moest worden uitgevoerd. De operatie was nog niet voltooid, of de Ziektewet werd geprivatiseerd. Toch ben ik optimistisch voor deze medewerkers. Ze krijgen een nieuwe werkgever, de structuur verandert maar het werk blijft bestaan. Natuurlijk doen zich wat kleine wijzigingen voor, dat is inherent aan een grote reorganisatie. Maar die zullen niet ingrijpend zijn voor de werkgelegenheid van personen, is mijn verwachting. Binnen de Sfb Groep bestaat een traditie van collegialiteit. Die traditie zullen we ook nu in ere houden. Wij zien de toekomst van de Sfb Groep met vertrouwen tegemoet. We zijn niet gelukkig met het besluit een mono-uvi te vormen, maar het besluit is wél helder. We weten waar we aan toe zijn. De rest van ons bedrijf maakt zich op voor een nieuwe tijd zonder uvi. Wij kunnen ons nu in volle vaart ontwikkelen. En dat zullen we ook doen.

Drs. J.J.P. Schouten is voorzitter Raad van Bestuur Sfb Groep

‘Minstens vijf jaar nodig voor integratie van de vijf uitvoeringsinstellingen’

Reageer op dit artikel