nieuws

Twee pensioenfondsen bundelen krachten

bouwbreed

De pensioenfondsen van Hoogovens en KLM hebben hun krachten gebundeld in een nieuw vastgoedfonds: Altera. De aanvangsportefeuille heeft een omvang van 1,7 miljard gulden. Het fonds zal niet aan de beurs worden genoteerd.

Altera streeft naar een omvang van 3,5 miljard gulden over vijf jaar. Daarmee zal het dan een van de vijf grootste vastgoedbeleggers in Nederland zijn. Het fonds zal uitsluitend in Nederlands vastgoed beleggen. Binnen de verschillende sectoren zal veertig procent worden belegd in kantoren, dertig procent in winkels, twintig procent in woningen en tien procent in bedrijfsgebouwen. R. Hogenboom, voorheen directeur bij Wilma Vastgoed en medeoprichter van de Vereniging Onroerend Goed Onderzoekers Nederland (VOGON), is benoemd als directeur van het vastgoedfonds. Volgens hem is het duidelijk de bedoeling dat er meer partners in Altera stappen. “Altera wil voor de partijen het maatpak op de markt vormen,” is de stelling van Hogenboom. Enerzijds biedt het pensioenfondsen meer afstand tot de beleggingen, anderzijds zijn ze meer betrokken dan bij een inleg in een bestaand (beursgenoteerd) vastgoedfonds. Door de bundeling van het kapitaal ontstaat een volwaardige marktpartij, die zich een betere positie op de markt kan verwerven dan de partners ieder op zich.

Schaalvergroting

Volgens de oprichters zijn de voordelen voor de participerende partijen (minimum inleg: 100 miljoen), legio. Door de schaalvergroting kunnen de aandeelhouders tegen relatief lagere kosten in vastgoed beleggen. Bovendien biedt Altera een ‘helder beleggingsbeleid, flexibele toe- en uittredingbepalingen en een zelf te kiezen sectormix’. “Het is een moeilijke markt. Door de portefeuilles van de verschillende partners te combineren, ontstaat een belangrijke nieuwe speler. Op die manier kan het vastgoedbeheer door pensioenfondsen verder worden geprofessionaliseerd”, benadrukt Hogenboom.

Reageer op dit artikel