nieuws

Thermische kwaliteit gevel kan verbeteren na infraroodopname

bouwbreed Premium

Door aandacht te schenken aan detaillering en controles uit te voeren met behulp van infraroodapparatuur kan de kwaliteit van gevels aanzienlijk verbeteren. In opdracht van de Bond van Nederlandse Architecten (BNA) heeft Swan Consult uit Herkenbosch in samenwerking met de Novem een nieuwe brochure uitgebracht onder de naam ‘Gevels Dicht!’.

Uitgangspunt was de constatering dat gevels, ondanks de eisen in het Bouwbesluit, na oplevering vaak niet voldoen aan de vooraf vastgelegde thermische kwaliteit. Als een opdrachtgever een woning laat bouwen en er vanuit gaat dat de woning voldoet aan een bepaalde energieprestatiecoëfficiënt (EPC), blijkt dat in de praktijk vaak niet het geval. Er is weinig of geen belangstelling voor de gerealiseerde kwaliteit van gevels. De oorzaak hiervan is dat de betrokken partijen er vanuit gaan dat de theoretische eisen in het Bouwbesluit voldoende waarborg zijn voor een goed resultaat.

Temperatuurverdeling

Maar volgens Ad Swanenberg, directeur van Swan Consult, speelt er nog iets anders mee: “We hebben in de bouw eigenlijk nog steeds geen richtlijn op basis waarvan de thermische kwaliteit van een gevel kan worden geformuleerd, bewaakt en beoordeeld. De kwaliteit van infraroodapparatuur wordt steeds beter, waardoor de temperatuurverdeling aan de buitenzijde van een gevel onder bepaalde omstandigheden inmiddels vrij nauwkeurig zichtbaar kan worden gemaakt. Met behulp van deze temperatuurverdeling kan de werkelijk gerealiseerde kwaliteit van de gevel worden vastgesteld.” Eind januari vindt daarom in Utrecht een overleg plaats onder de naam ‘Infrarood – Beoordeling energetische prestatie gevels’, waarbij een aantal deskundigen zich buigt over de mogelijkheid om met infraroodthermografie een goed oordeel over de kwaliteit van een gevel te krijgen. De isolatie- en afdichtingsindustrie laat samen met Novem door Swan Consult onderzoeken of er een objectieve beoordelingsmethodiek ontwikkeld kan worden, waarbij gebruik wordt gemaakt van infraroodapparatuur. Bovendien wordt nagegaan of het mogelijk is om in samenwerking met het Nederlands Normalisatie-instituut (NNI) een norm of praktijkrichtlijn te ontwikkelen. Swanenberg ziet ook een mogelijkheid om de infraroodtechniek te combineren met het gebruik van videocamera’s. “Als op een infraroodopname mocht blijken dat er ergens in een gevel een ‘lek’ zit, kun je bijvoorbeeld met een minicamera in de spouw bewijzen dat de isolatie niet goed is aangebracht.”

Details

De brochure ‘Gevels dicht!’ van de Novem is bestemd voor opdrachtgevers, architecten, aannemers en overige partijen die bij bouwprojecten betrokken zijn. In de brochure wordt onder andere ingegaan op de aandacht die besteed zou moeten worden aan bouwkundige details. Swanenberg verwacht wel reacties op de details: “Het allerbelangrijkste is het hermetisch afsluiten van het binnenspouwblad. De details die in de brochure staan, zijn daarop gericht en wijken af van de gebruikelijke details die worden toegepast.” Door de kwaliteit van luchtdichting en isolatie te verbeteren op een wijze als in de brochure is aangegeven, kan veel energie worden bespaard. Voor een gemiddelde woning is op jaarbasis een besparing van 110 kubieke meter aardgas te verwachten. De opdrachtgever heeft de grootste invloed op de uiteindelijke kwaliteit van gerealiseerde gevels. Het is daarom zinvol de kwaliteit contractueel vast te leggen door het formuleren van prestatie-eisen en prestatiebeoordeling. De architect zal de opdrachtgever hierin moeten begeleiden. Volgens Swanenberg moet, in afwijking van hetgeen in de bouw gebruikelijk is, de kwaliteitsbewaking veel systematischer gebeuren volgens het ‘estafetteprincipe’. Daarbij wordt de verantwoordelijkheid bij iedere oplevering in zijn geheel overgenomen door de opdrachtgever van dat gebouwonderdeel. Swanenberg verwacht medio dit jaar de eerste resultaten van de toepassing van de beoordelingsmethode met infraroodapparatuur. Het maken van infraroodopnamen kan bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit van gevels.

Bouwkundige details in nieuwe brochure

Reageer op dit artikel