nieuws

Structuur trekt aandacht in heel Europa

bouwbreed

Gebouwd is er de afgelopen twintig jaar al volop in de groeikern Houten. In het voormalige boerendorp ten zuidoosten van Utrecht verrezen in korte tijd duizenden nieuwbouwhuizen.

En aan het bouwen komt voorlopig geen eind. Tot 2005 krijgt Houten er nog eens een kleine zevenduizend woningen bij. Houten-Zuid is, naast Utrecht Leidsche Rijn en Amersfoort-Vathorst, sinds 1995 een van de drie grote Vinex-locaties van de provincie Utrecht. In wijken met fraaie namen als Castellum, Hofstad, Overdam, Schonouwen en Loerik zullen rond de 25.000 mensen, voornamelijk inwoners van de provincie Utrecht, een nieuwe woning kunnen vinden. Het inwoneraantal van Houten neemt daardoor toe tot circa 60.000. Het is geen geringe opgave waarvoor de gemeente zich gesteld ziet. Temeer niet, omdat Houten stedenbouwkundige kwaliteit hoog in het vaandel heeft. De nieuwe wijken moeten geen saaie eenvormigheid uitstralen, maar spannende variatie. De circa vijfhonderd woningen van de wijk Overdam I bijvoorbeeld bestaan uit liefst 26 verschillende typen. Nogal wat woningen worden onder architectuur gebouwd en de meeste nieuwe wijken zijn ruim van opzet, zeker voor Vinex-begrippen. Plantsoentjes, parkjes en watertjes maken van Houten een groene gemeente. De stedenbouwkundige structuur van Houten is opmerkelijk en geeft de gemeente een autoluw karakter. De verschillende wijken zijn onderling bijna alleen met fiets- en wandelpaden met elkaar verbonden. Doorgaande autowegen kent Houten niet of nauwelijks. Wie met de auto van de ene naar de andere wijk wil, moet eerst de rondweg op. Ondanks de uitbreidingen die op stapel staan buiten de ring van de rondweg blijft deze structuur, die de aandacht trekt van stedenbouwkundigen uit heel Europa, gehandhaafd. De enorme toename van het aantal inwoners in de komende jaren vraagt ook om uitbreiding van de infrastructuur van de gemeente. Om te beginnen krijgt Houten een – overigens omstreden – nieuw gemeentehuis van enkele tientallen miljoenen guldens. Daarnaast wordt in de gemeente een groot sportcomplex gebouwd, een scholengemeenschap, een atletiekhal en diverse (wijk)winkelcentra. Ook wordt, uiteraard, het aantal bedrijfsterreinen fiks uitgebreid. Een probleem is de verbinding met Utrecht, de plaats waar veel Houtenaren nu en in de toekomst het dagelijks brood verdienen. De wegen rond Utrecht zitten overvol en uitbreiding van de capaciteit zit er voorlopig niet in. Maar de voorzieningen voor het openbaar vervoer worden sterk verbeterd. Over een jaar of zes is het spoortraject Houten-Utrecht viersporig, waardoor ruimte ontstaat voor snelle treinverbindingen met het hartje van Utrecht via Randstadspoor. Het busvervoer krijgt een stimulans door de aanleg van aparte busstroken en – mogelijk – Hoogwaardig Openbaar Vervoer. Tenslotte kent Houten als enige gemeente in Nederland een windscherm voor fietsers. Het betreft een experimenteel scherm dat fietsers op een viaduct over de A27 uit de wind moet houden. Overigens is het experiment van Rijkswaterstaat een mislukking: het staat aan de kant van het viaduct van waaruit de wind zelden waait.

Reageer op dit artikel