nieuws

Stedenbouwkundig plan Bos en Lommer gereed

bouwbreed

Het Stedenbouwkundig Plan (SP) voor het Bos en Lommerplein in het gelijknamige Amsterdamse stadsdeel, is gereed. De komende weken worden diverse informatie- en inspraakbijeenkomsten gehouden voor bewoners.

Bos en Lommer bestaat uit vier deelgebieden. In het eerste, het Gulden Winckelplantsoen, wordt een ondergrondse parkeergarage gebouwd. Hier bovenop komt een marktplein met daaromheen winkels, woningen en kantoren. Ook wordt een bibliotheek en een stadsdeelkantoor gebouwd. Het plein krijgt een vierkante vorm, omdat dit beter aansluit bij de bestaande bebouwing van het stadsdeel. De A10 bij Bos en Lommer, deelgebied twee, wordt overbouwd. Hierdoor komt boven de snelweg ruimte voor de bouw van kantoren en woningen. In deelgebied drie, het Bos en Lommerplantsoen, worden 108 huizen gebouwd. Daarnaast wordt het plantsoen opnieuw ingericht. Verder wordt in dit gebied een parkeergarage gebouwd, bestemd voor bewoners en voor personeel van kantoren in de omgeving.

Tuin

Ten slotte wordt ook het Jan van Schaffelaarplantsoen gewijzigd. Momenteel zijn hier een brandweerkazerne en een buurthuis gevestigd. Deze maken plaats voor 158 woningen, met een ondergrondse parkeergarage. Er komt een binnenterrein dat wordt ingericht als tuin voor de bewoners. “Met alle nieuwe plannen voor het Bos en Lommerplein en omgeving zal veel groen verdwijnen”, aldus een toelichting van de gemeente. “Dat gaat vooral om groen waar niemand komt, zoals het groen langs de snelweg. In het nieuwe plangebied zal ook veel groen terugkomen, juist op de plaatsen waar veel mensen ervan kunnen genieten.” De veranderingen worden tussen 2001 en 2006 doorgevoerd. Het grootste karwei, de overbouwing van de A10, moet in 2003 gereed zijn.

Reageer op dit artikel