nieuws

Rijkswaterstaat moet meer innovatief aanbesteden Risico’s komen vaker op bordje van bouwbedrijven

bouwbreed Premium

den haag – Rijkswaterstaat moet op veel grotere schaal innovatief aanbesteden. Dit voorjaar moet de dienst van het ministerie van Verkeer en Waterstaat met een plan van aanpak komen.

Het is de bedoeling dat meer risico’s komen te liggen bij de bouwbedrijven en dat deze worden gestimuleerd te komen met vernieuwende, geldbesparende ideeen op het gebied van aanleg en onderhoud van infrastructuur. Dit blijkt uit een brief van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat aan de Tweede Kamer.

Een onderzoek van een interdepartementale werkgroep onder leiding van directeur-generaal Van der Laan van het ministerie van Economische Zaken heeft uitgewezen dat Rijkswaterstaat nog veel te weinig gebruik maakt van moderne vormen van aanbesteding. Op dit moment wordt slechts een procent van alle opdrachten en ongeveer vijf procent van het jaarbudget (ongeveer 4,5 miljard gulden) op deze manier op de markt gebracht.

De werkgroep schat in het rapport ‘Van uitzondering naar regel’ dat enkele tientallen procenten van alle projecten innovatief kunnen worden aanbesteed. In 2005 moet dat ook de praktijk zijn, zo blijkt uit de brief van Netelenbos.

Het plan van aanpak is nodig om innovatief aanbesteden echt van de grond te krijgen. Doordat nu op een te kleine schaal projecten op niet-traditionele wijze in de markt worden gezet, is nog nauwelijks sprake van een reactie van het bedrijfsleven. De bouwwereld wacht af tot het moment waarop meer zicht is op een structurele aanpak bij Rijkswaterstaat en investeert nog niet in een cultuurverandering, concludeert het Nederlandse Economisch Instituut (NEI) in een bijlage van het rapport.

Overleg

Om de veranderingen te begeleiden, moet een gestructureerd overleg komen tussen Rijkswaterstaat en het bouwbedrijfsleven. Knelpunten kunnen volgens minister Netelenbos op deze manier snel worden gesignaleerd.

Het NEI gaat er van uit dat vooral de grotere bouwbedrijven in staat zullen zijn de omschakeling naar nieuwe vormen van aanbesteding te maken. Het midden- en kleinbedrijf zal moeite hebben zich zelfstandig te kwalificeren, omdat met meer geintegreerde en dus grotere contracten wordt gewerkt.

De kleinere bedrijven zijn volgens het NEI gedwongen te clusteren danwel genoegen te nemen met de rol van onderaannemer. Schaalvergroting zal voor de grond-, weg- en waterbouw (gww) goed uitpakken. Het NEI gaat er van uit dat de internationale concurrentiepositie van deze sector erdoor verbetert.

Het is de bedoeling dat het plan van aanpak ook de consequenties schetst van innovatief aanbesteden op de organisatie van Rijkswaterstaat. Veel werkzaamheden die de dienst nu nog zelf uitvoert, zullen volgens de nieuwe contracten door de markt worden gedaan. Gevolg is dat het werk van Rijkswaterstaat verandert en de dienst waarschijnlijk minder personeel nodig heeft.

Reageer op dit artikel