nieuws

Rijkswaterstaat adviseert over N11

bouwbreed

Eind deze maand krijgt minister Netelenbos (Verkeer) van Rijkswaterstaat advies over de gebruiksmogelijkheden van de N11 tussen Hazerswoude en Alphen aan den Rijn. Daarmee moet een eind komen aan de situatie waarbij op de rijbanen een van de twee stroken met borden is afgezet, terwijl er best auto’s op zouden kunnen rijden.

Het oorspronkelijke ontwerp van de N11 van vóór 1995 gaat uit van één rijbaan met twee rijstroken en pechhavens (zonder vluchtstroken). Het programma ‘Duurzaam Veilig’ bood in 1996 de mogelijkheid twee gescheiden rijbanen aan te leggen met een middenberm. Elke rijbaan zou dan een rijstrook en een vluchtstrook krijgen. Een extra Tracéwet/mer- procedure was hiervoor niet nodig. Wel zou een extra weglichaam moeten worden aangelegd.

Belijning

Voorafgaand aan het asfalteren in het voorjaar van 1998 is echter met het oog op de ontwikkelingen van het wegverkeer gekozen voor een belijning op de zuidelijke rijbaan om twee rijstroken op één rijbaan te creëren. Die rijstroken worden gescheiden door een onderbroken streep op het wegdek van zeer open asfalt beton. De noordelijke baan moest nog zetten en is later geasfalteerd. De bestemmingsplannen van de betrokken gemeenten voorzien in de mogelijkheid voor aanleg van een weg met twee rijbanen met elk twee rijstroken. Maar omdat werd gedacht de weg te openen als weg met twee rijbanen met elk één rijstrook en een vluchtstrook, is geen Tracéwet/mer-procedure in gang gezet. Een weg met twee rijbanen met op elke baan twee rijstroken past niet in het beleid van de minister. Het advies van Rijkswaterstaat aan de minister zal ruwweg drie mogelijkheden omvatten. Ten eerste het aanpassen van de markering op de weg voor gebruik als autoweg met twee rijbanen met elk één rijstrook en een vluchtstrook. Dit kost niet veel, maar deze mogelijkheid heeft niet de voorkeur van betrokken gemeenten en provincie. De tweede mogelijkheid is gedogen dat de weg wordt opengesteld als autoweg met twee rijbanen met elk twee rijstroken, terwijl hiervoor een Tracéwet/merprocedure wordt gevolgd. Die kan één tot twee jaar duren. Voordeel van deze mogelijkheid is dat de geluidwerende voorzieningen al op de juiste hoogte zijn aangelegd.

Spits

Ten slotte bestaat de mogelijkheid alleen in de spits twee rijbanen met elk twee rijstroken te gebruiken. Daarbuiten kan dan maar één rijbaan worden gebruikt. Dit vraagt signalering. Voor deze mogelijkheid is geen procedure nodig. Als tijdelijke oplossing tot de definitieve keuze zou een complete barrier kunnen worden gezet, waardoor elke rijbaan voor de weggebruiker ook visueel beperkt blijft tot één rijstrook.

Reageer op dit artikel