nieuws

Regiobestuurder Bouw- en Houtbond FNV ziet reïntegratie mislukken

bouwbreed

De reïntegratie van arbeidsgehandicapten in de bouw komt niet van de grond. Dat is althans de conclusie van de Bouw- en Houtbond FNV in het zuiden van het land. “De werkgevers betalen liever een boete dan dat ze arbeidsgehandicapten in het bedrijf laten”, meent Ton Rutten, regiohoofd van de bond in Limburg en Noordoost-Brabant.

“Iedereen heeft de mond vol van de krapte op de arbeidsmarkt. Maar als je tegelijkertijd dát segment van de arbeidsmarkt laat liggen, is dat schandelijk”, aldus een verontwaardigde regiobestuurder. Rutten en zijn collega’s zeggen dagelijks tegen de problematiek aan te lopen. Ze beschikken niet over gedetailleerd cijfermateriaal, maar intensieve contacten binnen gerenommeerde bouwbedrijven in de regio levert een weinig florissant beeld op. Bestudering van de jaarverslagen van de betrokken ondernemingen bevestigt volgens Rutten de conclusie dat werknemers die een jaar ziek zijn en vervolgens naar de wao afvloeien, nauwelijks meer aan de bak komen. “Dat baat ons grote zorgen.” De vakbond houdt vandaag in Weert een discussiebijeenkomst over het thema. Volgens de bond proberen veel arbeidsgehandicapten er alles aan te doen om weer aan de slag te komen, maar moeten ze tegen vooroordelen opboksen. “Eens een vlekje, altijd een vlekje’, karakteriseert de bond de houding van veel bouwers ten opzichte van arbeidsgehandicapten. Rutten noemt het voorbeeld van een voorzitter van een ondernemingsraad van een groot bouwbedrijf. De man wilde na een lange ziekteperiode weer aan de slag, maar de voorzitter van de Raad van Bestuur zei dat de werknemer beter kon oplazeren.

Factoren

Toch erkent de Bouw- en Houtbond dat ook andere factoren een beletsel vormen voor succesvolle reïntegratie, zoals de voortdurende verandering van regels en de onzekerheid over de opzet van de sociale verzekeringen. Zowel werkgevers als gedeeltelijk arbeidsgeschikten verdwalen vaak in het oerwoud aan regels die staan vermeld in de twee relevante wetten, de Wet reïntegratie gehandicapten (REA) en de Wet inschakeling werkzoekenden (WIW). “Je moet als werkgever en werknemer een erg lange adem hebben wil je het traject van reïntegratie met succes volbrengen”, zegt de bond. De huidige wet- en regelgeving belemmert een vlotte reïntegratie van arbeidsgehandicapten, luidt dan ook een van de drie stellingen op de discussiedag. De vakbond hoopt ondernemingsraden van bouwbedrijven te kunnen bewegen actiever aandacht te besteden aan de reïntegratie van arbeidsgehandicapten. Sinds de wet REA bestaat, kunnen werkgevers subsidie krijgen voor de terugkeer van arbeidsgehandicapten. Met name kleinere bedrijven blijken onvoldoende op de hoogte te zijn van de (mogelijkheden van de) wet.

Reageer op dit artikel