nieuws

Rechter stopt aanleg van bedrijventerrein

bouwbreed Premium

Heerlen moet onmiddellijk stoppen met de voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van het grensoverschrijdend bedrijventerrein Aken-Heerlen en industrieterrein Beitel-Zuid.

Dat heeft de Raad van State in kort geding beslist. Het geding was aangespannen door een aantal Limburgse milieugroepen, waaronder de werkgroepen voor hamsters en dassen. De Raad van State stelt dat er pas mag worden beslist over voortgang van de werkzaamheden als er een uitspraak is in de bodemprocedure. Die komt naar verwachting begin maart. Tot die tijd moeten alle werkzaamheden worden stilgelegd. Burgemeester en wethouders van Heerlen reageerden teleurgesteld op deze uitspraak. De gemeente heeft al voor 75 miljoen gulden geïnvesteerd, waaronder voor 27 miljoen aan externe ontsluitingskosten. PvdA- fractievoorzitter Melkert, maandag op werkbezoek in Heerlen, noemde het nieuws over de uitspraak van de Raad van State “alarmerend”. “Nu is echt aan de orde om een keuze ten principale te maken, namelijk of hier plaats is voor een grensoverschrijdend bedrijventerrein dat nieuwe bedrijven kan opvangen”, aldus Melkert. “We mogen niet ecologie en economie als twee uitersten tegenover elkaar zetten”, vindt hij. “Groen, bedrijventerreinen en volkshuisvesting moeten alle drie een plaats vinden. Het mag niet zo zijn dat het ene belang het andere uitsluit.” L. Backbier van de hamsterwerkgroep Limburg zei in een eerste reactie dat met de aanleg van het terrein moet worden gewacht tot duidelijk is in hoeverre Nederland zich houdt aan de Europese regels voor bescherming van inheemse diersoorten. Verder wil hij de bodemprocedure afwachten. De hamsterwerkgroep verzet zich tegen de aanleg van het terrein, omdat de hamsterpopulatie ter plekke daardoor in gevaar zou komen.

Pagina 2: Voortrekkersrol korenwolf in milieurecht.

Reageer op dit artikel