nieuws

Opluchting om uitstel Bouwstoffenbesluit

bouwbreed

den haag – De bouwsector is opgelucht over de beslissing van minister Pronk om het aanloopbeleid van het Bouwstoffenbesluit met een half jaar te verlengen. Respijt tot 1 juli moet genoeg zijn om de meeste problemen op te lossen. De verwachting is dat daarna in de natte sector de eerste werken worden stilgelegd.

Steenachtige materialen als zand, grond, klei, grond, beton en baksteen moeten voldoen aan het Bouwstoffenbesluit. Ook hergebruikt bouw- en sloopafval en de verwerking van restproducten vallen onder de wet. Uitgangspunt is de kwaliteit van producten al te waarborgen voordat met het productieproces is begonnen. Certificering op basis van een beoordelingsrichtlijn is daar de meest gebruikte methode voor.

Op dit moment zijn dertien van de twintig beoordelingsrichtlijnen rond. De Stichting Bouwkwaliteit verwacht dat over zes maanden viervijfde van de producten zal voldoen aan de gestelde eisen. Vooral het traject voor de natuursteensector loopt nog moeizaam.

“Een half jaar wachten op de uitslag van een laboratoriumonderzoek is heel gewoon,” schetst voorzitter Ten Wolde van de Vereniging Industriele Bouwgrondstoffen. Ook de certificeerders kampen met overbelasting.

Onderschat

Ten Wolde vindt dat het ministerie invoering van de wet op de werkvloer zwaar heeft onderschat en onvoldoende naar de sector heeft geluisterd. De voorzitter maakt zich vooral boos over het feit dat het ministerie een brief naar alle gemeenten heeft gestuurd dat naleving van het Bouwstoffenbesluit de hoogste prioriteit verdiend. “Iets meer clementie zou op z’n plaats zijn, omdat die datum zo geforceerd wordt doorgevoerd. Veel producenten van kleine deelproducten hikken aan tegen de astronomisch hoge kosten die zijn gemoeid met certificering.”

Ook C. van Putten, secretaris van de Vereniging van Producenten en Importeurs van Weg- en Waterbouwmaterialen, maakt zich zorgen over de handhaving. Van Putten verwacht dat in de natte bouw als eerste werken worden stilgelegd omdat ze niet voldoen aan het Bouwstoffenbesluit. “De handhavers op gemeenteniveau kampen zelf nog met een informatieachterstand. Daar zal het niet zo’n vaart lopen met stilleggingen.”

In zijn functie als directeur van de Nederlandse Vereniging van Zandwinners is Van Putten een stuk optimistischer. Voor de winning van zeezand is een compromis bereikt dat proefmonsters tijdens het productieproces worden genomen. Aanvankelijk moest dat van de zeebodem gebeuren, waarbij nauwelijks een relatie bestond tussen de monsters en het gewonnen zand.

Achterstand

De wegenbouwers verwachten geen grote problemen meer bij de uitvoering van projecten nu het aanloopbeleid met een half jaar is verlengd. De Verenigde Infrastructuur Aannemers Nederland (Vianed) denkt dat certificering van het materiaal binnen een half jaar is afgerond.

Meer zorgen baart de achterstand die gemeenten hebben bij het maken van bodemkwaliteitskaarten. Die zijn nodig bij de verwerking van grond. Veel ambtenaren zijn niet op tijd begonnen met het opstellen van de kaarten.

Verder voorziet Vianed een probleem bij het straten met oude klinkers. Formeel is een partijkeuring verplicht bij hergebruik van de stenen. De wegenbouwers zijn bang dat storten goedkoper zal blijken dan hergebruik. “En dat staat lijnrecht op een ander beleidsdoel: meer hergebruik van bouw- en sloopafval”, waarschuwt woordvoerder H. Dragt.

Reageer op dit artikel